Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Kompetansemål geografi – VGS

3. august, 2022

Her finner du de mest relevante kompetansemålene fra læreplanen i geografi for videregående skole. Ved å klikke på kompetansemålene under finner du en liste over innhold på nettsiden som vi mener er relevant for kompetansemålet.

utforske og presentere geografiske forhold og prosessar ved å bruke ulike kjelder, inkludert kart gjere greie for korleis indre og ytre krefter har danna ulike landskap, og utforske og gi døme på korleis menneska som bur der, kan utnytte ressursane drøfte ulike interesser knytte til ressurs- og arealbruk i Noreg, Sápmi/Sábme/Sáepmie og nordområda reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer