Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Bærekraftig energiproduksjon

4. august, 2022

En bærekraftig utvikling handler om å leve på en måte som ikke vil ødelegge kommende generasjoners mulighet til å imøtekomme sine behov. Helt siden Gro Harlem Brundtland introduserte begrepet for første gang som del av Brundtlandkommisjonen i 1987, har man lagt vekt på at naturen har en begrenset tåleevne som vi mennesker er nødt å ta hensyn til.

Med bærekraftig energiproduksjon mener vi at det produseres ren energi på en måte som sikrer menneskelig velferd i et langsiktig perspektiv, og som ikke går utover naturens tåleevne. Bærekraftig energiproduksjon innebærer med andre ord et fokus på miljøvennlige løsninger. 

 

Ikke-fornybare energikilder og energiproduksjon

Fossil energi kommer av rester av døde planter og dyr som har levd for millioner av år siden. Disse restene omdannes over lengre tid til fossile energikilder som kull, olje og gass (les mer). Det tar millioner av år før døde plante- og dyrerester omdannes til energikilder og derfor regnes ikke fossile energikilder som fornybare. Ifølge forskningsprosjektet GlobalCarbonBugdet kommer 78 prosent av det globale energiforbruket fra år 1965 til 2018 fra fossil energi, hvor olje er den dominerende energikilden. Det er vanskelig å sette et nøyaktig tall på det globale energiforbruket da det finnes titalls forskjellige mål som kan brukes. Likevel kan man si at energiforbruket av fossil energi er høyt.

 

 

Produksjonen av fossil energi bidrar med store mengder klimagassutslipp. Energiproduksjonen av kull bidro alene med et CO2- utslipp på 14,5 gigatonn i 2019 (Cicero). Teknologien innen utvinning og produksjon av fossilt brensel er i dag godt utviklet som fører til at utvinningen skjer effektivt, og produksjonen skaper mye energi. Gjennom nyere forskning og teknologi, kan også CO2 fanges og lagres dypt under bakken, noe som vil kunne redusere mengden CO2- utslipp ved fossil energiproduksjon. Denne teknologien er likevel ganske umoden, og det er ennå litt uklart hva som vil skje med all CO2-en som lagres i fremtiden.

Les mer om karbonfangst og -lagring her.

 

Store mengder med fossilt brensel er altså tilgjengelig på jorda, men disse kildene er ikke-fornybare, og vil derfor ikke være tilgjengelige i all tid. Ikke-fornybar energi dekker stort sett alle våre energibehov: transport, oppvarming og elektrisitetsproduksjon. Problemet er at klimaendringene vil fortsette å øke, jo mindre klimagass- utslippene reduseres.

Fornybare energikilder

En satsning på fornybare energikilder som solenergi, vannkraft, vindkraft og bioenergi vil både være mer miljøvennlig, og en sikrere satsning for kommende generasjoner. Dette er fordi fornybare energikilder har sin opprinnelse i naturens kretsløp, og kan anses som uuttømmelige fordi de fornyes kontinuerlig.

Så hvorfor satser vi ikke bare på mer fornybar energi?

Bruken av fornybar energi erstatter fossile energikilder og fører til mindre klimagassutslipp, og i dag satser mange av verdens land på å utvikle en stadig mer fornybar energiproduksjon. Dårlig økonomi kan gjøre denne satsningen utfordrende for utviklingsland, hvor befolkningen sliter med å i det hele tatt produsere strøm, uavhengig om den er fossil eller fornybar. Velstående Norge er derimot mer elektrifisert enn de fleste andre land, og har et stort fokus på å utnytte fornybare energikilder. Vannkraft utgjorde 89,3 prosent av landets samlede kraftproduksjon ved utgangen av 2020 (tall fra NVE).

 

 

Utbyggingen og bruken av fornybare energikilder er ofte dyre, og krever store areal og ofte også store naturinngrep. En enkelt vindturbin er omtrent 136 meter høy, og et helt vindkraftverk krever derfor et stort areal. I mange tilfeller kan dette virke skadelig på landskap og naturmangfold rundt industriområdet, i tillegg til at bosatte i nærområdene påvirkes av for eksempel støy. Havvind er dyrere enn landvind, men kan være bedre med tanke på naturinngrep og til hensyn for lokalbefolkningen. Men heller ikke havvind vil sannsynligvis kunne utvikles helt uten kontroverser rundt naturinngrep og diskusjoner rundt hvordan ulike interesser og aktører påvirkes. Produksjon av energi ved sol er miljøvennlig, men ulempen med solcellepanel er at de koster mye å lage i forhold til mengden elektrisitet de produserer. Derfor vil solcellepanel bare være økonomisk givende i områder med svært mye sol.

 

Selv om oljenæringen lenge har vært sentral for den økonomiske veksten i Norge, er det store uenigheter rundt om man skal stoppe å lete etter olje i Norge. Det er uenigheter om oljen sakte skal utfases og erstattes med fornybare energikilder, eller om oljeutvinningen skal erstattes umiddelbart. Ved en saktere omgjøring av de fossile energikildene vil klimagassutslippene fortsette å øke i samme tempo som i dag, noe som vil føre til en enda hyppigere global oppvarming.

 

 

Energietterspørselen vil øke i fremtiden, og antageligvis spesielt i Norge. Et fokus på å produsere miljøvennlig energi, og en satsning på fornybare energikilder vil være avgjørende for en bærekraftig energiproduksjon i framtida. Likevel er den fornybare energiproduksjonen ofte dyr, og krever store areal og ofte også store naturinngrep. Ved å fokusere på den fornybare energiproduksjonen vil klimaet spares for de enorme klimagassutslippene som kommer av den fossile energiproduksjonen. Da vil de kommende generasjonene kunne leve slik som i dag, og vil kunne produsere energi på samme måter som i dag.

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Ikon for Creative Commons-lisens Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer