Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Fornybare byer?

2. august, 2022

Byer står sentralt når det kommer til global oppvarming. Hver dag slippes det ut store mengder klimagasser fra transport og produksjon av varer og tjenester. Biler kjører på store motorveier for å komme seg fra punkt a til b, og det bygges stadig nye hus som må varmes og forsynes med strøm. Spesielt i storbyer skjer dette hele tiden og fører til store mengder forurensning. Måten mennesker i byer lever i dag er ikke bærekraftig for fremtiden, men heldigvis er det stort rom for forbedring.

 

I flere land satses det nå stort på å gjøre byer mer miljøvennlig. Noen eksempler er London, Amsterdam og Abu Dhabi (Arnøy m.fl., 2015).

London

London satser stort for å være på fronten i kampen mot global oppvarming. Bilde: Pixabay.com
London satser stort for å være på fronten i kampen mot global oppvarming. Bilde: Pixabay.com

London har satt seg mål å bli en av verdens mest miljøvennlige byer. Med klare tiltak skal de redusere forurensing i storbyen med 60 prosent fra hva den var på 90-tallet, innen 2025. Noen av tiltakene de har satt i verk er:

 • Gode retningslinjer for hvordan hus skal bygges og restaureres på mest miljøvennlig vis
 • Strengere krav til energi og hvor den kommer fra
 • Støtte til utbygging av solceller i byen
 • Hybrid- og elbusser
 • Strenge krav til taxinæringen, med innkjøp av noen elektriske taxier

I tillegg har London en klar plan for årene framover, og hvilke tiltak som skal utføres. Ingen bygg skal være drevet av fossilt brennstoff etter 2018, og over de neste årene skal det kjøpes inn mange nye elbusser. Innen 2025 skal også 25 prosent av energien som byen bruker komme fra lokale, fornybare energikilder.

Amsterdam

Amsterdam jobber mye for å minske forurensningen i byen. Elektriske kanalbåter er et tiltak. Bilde: Pixabay.com
Amsterdam jobber mye for å minske forurensningen i byen. Elektriske kanalbåter er et tiltak. Bilde: Pixabay.com

Amsterdam har også satt seg høye mål for fremtiden. Innen 2025 skal byen senke sine utslipp med 45 prosent fra hva de var i 2012. Sykkelmiljøet i byen er allerede verdenskjent, og det skal satses enda hardere på å få så mange som mulig til å sykle. Noen andre tiltak i Amsterdam er:

 • Støtte av elektriske kjøretøy for transport av varer og tjenester
 • Utbygging av ladestasjoner for elbiler
 • Elektriske gatefeiere og kanalbåter
 • En lavutslippssone
 • Krav om elektriske taxier mellom flyplassen Schiphol og Amsterdam

Innen 2020 skal 80 000 boliger få strøm fra solceller, 12 000 fra vindmøller og 75 prosent av nye bygninger skal være energinøytrale. Over de neste årene skal mengden ladepunkter for elbiler firedobles, alle busser skal bli miljøvennlige og gamle biler vil miste muligheten til å parkere i byen.

Abu Dhabi

Et bilde av hvordan Masdar City vil se ut ovenfra. Bilde: Flickr.com
Et bilde av hvordan Masdar City vil se ut ovenfra. Bilde: Flickr.com (CC BY 2.0)

Hovedstaden i De Forente Arabiske Emirater, Abu Dhabi, skal nå satse på å bygge en nullutslippsbydel. Den vil ha navnet Masdar City, og blir spesialbygd for å bruke så lite energi som mulig. Den energien som blir brukt vil være miljøvennlig. Noen tiltak i bydelen er:

 • Hus bygd for å holde varmen ute
 • Smale gater, for å få skygge mesteparten av dagen
 • Bare elektriske biler

Dette fører til at veldig lite strøm brukes på nedkjøling, og transport er fullstendig miljøvennlig. Også under byggingen av bydelen brukes det bare miljøvennlig energi, og null fossilt brensel. Når bydelen er ferdig, vil den ha rom for ca. 50 000 innbyggere og ca. 60 000 arbeidsplasser.

 

En verden uten global oppvarming er for mange en fjern drøm i dag. Disse byene går foran med et klart eksempel på hvordan vi kan oppnå denne drømmen. Bare tid vil vise om det fungerer.

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Ikon for Creative Commons-lisens Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer