Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Havstrømenergi

15. juli, 2021

 

BevegelsesenergienEthvert legeme i bevegelse har bevegelsesenergi. Energimengden er bestemt av massen og farten til legemet etter formelen Ek = ½mv². Kalles også kinetisk energi. som ligger i havstrømmer er en stabil og forutsigbar energikilde å benytte seg av. De havstrømmene som er aktuelle å utnytte energien i, permanente havstrømmer, går stabilt med tilnærmet konstant fart og vannmengde. En kan dermed vite hvor mye strøm en vil få på alle tidspunkt, en stor fordel i strømindustrien. Et eksempel på en stor permanent havstrøm er Golfstrømmen. Den holder en fart på 2,5 m/s visse steder. Det virker kanskje lite, men tatt i betraktning at Golfstrømmen frakter ca. 40 millioner kubikkmeter med vann hvert sekund, er det store krefter i arbeid.

 

Hvordan fungerer det

Dyphavsstrømmer inneholder mye energi, men de er langt nede i vannet og går veldig sakte. Derfor er det overflatestrømmer som er mest aktuelt å bruke for å utvinne energi. Bildet er redigert. Bilde: jpl.nasa.gov
Dyphavsstrømmer inneholder mye energi, men de er langt nede i vannet og går veldig sakte. Derfor er det overflatestrømmer som er mest aktuelt å bruke for å utvinne energi. Bildet er redigert. Bilde: jpl.nasa.gov

Havstrømmer kan drives på flere vis. Dyphavsstrømmer dannes av jordrotasjon og forskjell i atmosfærisk trykkLufttrykket ved havnivå i vår atmosfære. Kan også tenkes som trykket ved bakkenivå i vår atmosfære. Du kan tenke deg at trykket er et mål for hvor mye luft-partiklene som ligger over havoverflaten veier. Dette trykket skrives ofte 1 atmosfære (ATM) eller 1 bar. Dette er måleenheter for trykk., men de er ikke aktuelle når det kommer til utnyttelse av havstrømenergi. En vanlig drivkraft av overflatestrømmer er vær, men i mange tilfeller er disse havstrømmene alt for ustabile for utnyttelse av energien i dem. Unntaket kommer med mer permanente værfenomen som endrer seg lite, og derfor kan drive en stabil havstrøm. Et eksempel på dette er Golfstrømmen, som i stor grad er drevet av en konstant vestavind. I tillegg danner tidevann havstrømmer som bringer vannet rundt kloden og danner flo og fjære. Disse strømmene endrer retning og styrke ut ifra tidevannssyklusen, men de kan med tilpasningsdyktige turbiner også utnyttes for energi. Det kalles for tidevannsenergi.

 

Havstrømenergien kan f. eks. utnyttes ved hjelp av undersjøiske turbiner. De ser ut som vindmøller, men med et vingespenn på 15-20 meter er de betraktelig mindre. Det gjør dem mye enklere å transportere. I tillegg er havstrømmene mer stabile enn vind, og det skal heller ikke så mye fart til før vannet får turbinene til å avgi betydelige energimengder. Turbinene kan også være gjemt under vann, der de ikke vil være i veien, eller være synlige, for folk flest.

 

Ulemper

Hvordan en turbin kan settes opp for å utnytte energien i havstrømmene. Animasjon: Aquaret.com
Hvordan en turbin kan settes opp for å utnytte energien i havstrømmene. Animasjon: Aquaret.com

Teknologien har noen ulemper. På grunn av de voldsomme kreftene som eksisterer under vann, må turbinene være bygd for å tåle mye mer enn vindmøller. De må også være langt nok under vann til at de ikke kommer i veien for båttrafikk. Samtidig må de ikke være langt fra land, for strømmen må transporteres til sivilisasjon. Hvis turbinene er midt ute på havet må det lages lange strømkabler, og mye energi vil gå tapt under transport. Alt dette gjør turbinene veldig kostbare, og begrenser i stor grad hvor turbinene kan bygges.

 

En annen bekymring har med den skaden turbinene kan gjøre på natur og dyreliv i havet. Hvis turbinene plasseres i et trekkområde for fisk eller annet havliv, kan det oppstå situasjoner der både dyr og turbiner kan komme til skade. I tillegg kan dyr som ønsker å undersøke turbinene, eller dyr som er fanget i havstrømmen bli alvorlig skadet. Lyd fra turbinene kan også komme til å forstyrre havliv som bruker lyd for orientering eller kommunikasjon.

 

I dag og i framtiden

I dag finnes det bare prototyper på havstrømkraftverk, og det ligger ikke an til noen stor kommersiell utnytting av havstrømenergi før 2020. Grunnen er at vi ikke har fått testet teknologien godt nok, og konsekvensene mot dyrelivet i havet er ukjent. I tillegg er ikke havstrømenergi den beste fornybare energikilden i Norge. Havstrømenergi har stort potensiale, men utnytting i Norges nærområder anses som lite sannsynlig i nærmeste framtid.

 

Et bilde av Golfstrømmen. Du ser den krysse like under Florida, ut i Atlanterhavet. Bilde: Flickr.com
Et bilde av Golfstrømmen. Du ser den krysse like under Florida, ut i Atlanterhavet. Bilde: Flickr.com

Men selv om dette ikke er særlig relevant for oss i Norge, er det mange andre steder i verden der havstrømenergi er av interesse. Utenfor Florida er Golfstrømmen sterk, og kan utnyttes for store mengder energi. Det finnes over 95 interessante strømmer innen EU-landene som kan utnyttes, og Kina har brukbare strømmer utenfor sin kyst. Der er det stort potensiale for å bruke havstrømmene som en kilde til fornybar energi, siden det er et lovende marked av innbyggere som i dag kjøper mye dyr, forurensende kullkraft. I framtiden, når teknologien er ferdig utviklet og skikkelig testet, vil havstrømenergi kanskje være en mye brukt kilde for fornybar energi.

 

Animasjonen under viser havstrømmene i verden.

[embedAnimation src="https://ungenergi.no/animations/havStromEnergi/index.html#animationID" height="600" width="800"][/embedAnimation]Animasjon: forskning.no
Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Ikon for Creative Commons-lisens Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer