Læring skal være enkelt og gøy!

Her kan du lese om fornybar energi, grønn teknologi og utvikling. Vi benytter enkle formuleringer, bilder og animasjoner, for å gjøre læringen mer lettfattelig og spennende.

Redaksjonen vår består av ungdom i alle aldre. Materialet vi lager er altså av, men også for, ungdom. UngEnergi.no er en portal som er tilrettelagt for å brukes i skolesammenheng, og satser derfor på en simpel, men informasjonsrik, stil.

Ta en titt nedenfor! Der ser du hva som er nytt. UngEnergi er et prosjekt i stadig utvikling, hvor du kan innhente ny og oppdatert informasjon.


Les mer

Fornybare saker

Forbrenning av det ferdige olje- eller gassproduktet.

En datamaskin eller dataprogram som tilbyr tjenester til andre datamaskiner over et datanettverk
eng: Cloud Computing. Alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som står i eksterne serverparker tilknyttet internett
En terrawattime er et mål på en energimengde. Tilsvarer 1 milliard kWh.

Dette er strømforbruket vårt. Det som er viktig å huske når man snakker om energiforbruk er at det er en forskjell på elektrisitetsforbruket og det totale energiforbruk. Hovedforskjellen her er at på det totale energiforbruket teller vi også med energi som går til transportsektoren. det gjør vi ikke når vi snakker om elektrisitetsforbruket

 
elavgiften er en forbruksavgift på elektrisk kraft. Dette er en avgift som må betales av oss som er private forbrukere av strøm. Industrien får en lavere sats.
Et patent er et dokument som gir en grundig teknisk beskrivelse av en idé eller et produkt. Har du patent på noe, så har ikke andre personer eller selskap lov til å lage akkurat det samme. I media hører vi ofte om såkalte patentkriger, hvor store selskap som f.eks. Apple og Samsung saksøker hverandre for brudd på patenter.