Læring skal være enkelt og gøy!

Her kan du lese om fornybar energi, grønn teknologi og utvikling. Vi benytter enkle formuleringer, bilder og animasjoner, for å gjøre læringen mer lettfattelig og spennende.

Redaksjonen vår består av ungdom i alle aldre. Materialet vi lager er altså av, men også for, ungdom. UngEnergi.no er en portal som er tilrettelagt for å brukes i skolesammenheng, og satser derfor på en simpel, men informasjonsrik, stil.

Ta en titt nedenfor! Der ser du hva som er nytt. UngEnergi er et prosjekt i stadig utvikling, hvor du kan innhente ny og oppdatert informasjon.


Les mer

Fornybare saker

Forbrenning av det ferdige olje- eller gassproduktet.

eng: Cloud Computing. Alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som står i eksterne serverparker tilknyttet internett
En terrawattime er et mål på en energimengde. Tilsvarer 1 milliard kWh.

Dette er strømforbruket vårt. Det som er viktig å huske når man snakker om energiforbruk er at det er en forskjell på elektrisitetsforbruket og det totale energiforbruk. Hovedforskjellen her er at på det totale energiforbruk teller vi også med transportsektoren.

 
Elavgiften, forbruksavgift på elektrisk kraft, er en avgift som vi som forbrukere av strøm må betale. Industrien får en lavere sats