Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Innholdsfortegnelse
Kompetansemål

Om prosjektet

16. august, 2016

Sommeren 2012 jobbet en gruppe ungdom, i hovedregi av CenSES, med å utvikle en nettside rundt temaet fornybar energi. Gjennom tett samarbeid med fagpersoner innenfor de forskjellige temaene, skulle nettsiden bli et mer ungdomsvennlig alternativ til mange andre lignende nettsider.

 

Problemet med mange av de eksisterende nettbaserte ressursene rundt fornybar energi, er at de er skrevet av folk med høy faglig bakgrunn, og som har jobbet lenge med temaet. Derfor vil artiklene og tekstene som blir utviklet, mange ganger være dårlig pedagogisk skrevet med tanke på enkel og forståelig opplæring. Det er denne problematikken forskningsinstituttet CenSES har tatt tak i. Ved å iverksette ungdom med å skrive om fornybar energi, vil tekstene automatisk bli tonet ned til et mer aktuelt språk og stil.

 

Ungdommene i prosjektgruppa er hentet fra alle trinnene i den videregående skolen, og fra skoler rundt hele Trondheim. Det varierte kunnskapsnivået vil automatisk bidra til at de fleste aspekter innenfor læreplanen i vgs naturlig blir dekket, noe som er viktig til bruk i skolen. Ungdommene i redaksjonen har UngEnergi som en sommerjobb/deltidsjobb ved siden av skolen.

Er dette nødvendig?

Gruppeintervjuer av målgruppen utført av UngEnergi-redaksjonen viste til noen gjennomgående utfordringer: De gangene prosjektarbeid rundt fornybar energi skulle utføres av vgs-elever, var det vanskelig å finne kvalitetssikret informasjon som kunne brukes. Det var også vanlig med vanskelig formulert språk, og lite tiltrekkende utformede nettsider. Ungdom i denne aldersgruppen ser gjerne etter animasjoner og diagrammer som forklarer ting på en enkel måte, noe som ligger svært spredt på nettet.

 

Et annet viktig poeng undersøkelsen avdekket, er at vgs-elever generelt er interessert i fornybar energi, og samfunnsproblematikken rundt global oppvarming. Mange er miljøbevisste, men mener selv at de mangler kunnskap om hvordan de kan bidra med å redusere sitt personlige utslipp.

Hva er gjort?

2012:

Pilotprosjektet førte til utviklingen av en konseptnettside, hvor temaene dekket alt fra forklaring av teknologien bak fornybare energiressurser til hvordan systemet bak el-sertifikater fungerer. Slik fikk man samlet informasjon som tidligere har vært vanskelig å finne. Det ble også utformet animasjoner, diagrammer og oppgaver. Prosjektet høstet svært positiv tilbakemelding både blant fagpersoner, professorer ved NTNU og vgs-elever.

2013:

I 2013 var produksjon av korte, lærerike filmer i fokus. I samarbeid med firmaene Kunnskapsløypa og Kindergarten laget UngEnergi filmer om alt fra vindkraft, vannkraft og miljøvennlig transport til hva ungdommen kan om energiforbruk i hus. Disse er laget med tanke på målgruppa, altså ungdom, og du finner dem her.

 

I tillegg ble det utviklet materiale som kan brukes til opplæring skolen. UngEnergi laget regneoppgaver for fysikk 1 og naturfag, stiloppgaver til både samfunnsfag, naturfag og norsk, og undervisningsopplegg som lærere kan ta i bruk. I november 2013 var UngEnergi på en nettverkssamling for realfagslærere på Byåsen vgs i Trondheim, der prosjektet ble presentert for naturfagslærere fra hele byen.

2014:

I 2014 begynte UngEnergi å lage de såkalte “undervisningspakkene” for solenergi og vindkraft. Det er oppskrifter på hvordan man kan bygge enkle solcellebiler og vindturbiner med generator. Hvem som helst kan ta i bruk dette, men de er laget med tanke på at lærere kan benytte seg av det i undervisningen. Det er både praktisk bygging og teoretisk lesestoff knyttet til disse prosjektene.
UngEnergi fortsatte å presentere nettsiden for lærere ved forskjellige anledninger, for eksempel på nettverkssamlingen på Byåsen vgs i mars og på Charlottenlund vgs for realfagslærere i november. Dette er noe som vil fortsette, for i tillegg til ungdom er lærere en viktig målgruppe for UngEnergi. Ved å komme i kontakt med lærere er det lettere for nettsiden å bli tatt i bruk i undervisningen og kvaliteten på nettsiden forbedres.

 

Høsten 2014 stod UngEnergi på stand på Trondheim Maker Faire, Forskningstorget og Opplæringsdagan. Her kunne de besøkende bygge sin egen solcellebil eller solcellemobillader, og prøve seg på en energiquiz. Ved de to sistnevnte anledningene stod UngEnergi på stand sammen med UseITsmartly ved NTNU. Byggingen av solcellebil og -mobillader ble svært populært blant unge og voksne.

 

I tidlig 2014 ble valgtreet tilgjengelig på nettsiden. Det er et verktøy elever kan bruke for å få en oversikt over hva som finnes av utdanninger som er relatert til fornybar energi, og kanskje få hjelp til å velge hva de skal studere etter videregående.

2015:

Valgtreet som ble lansert i 2014 endret i løpet av 2015 navn til veivalg og fikk samtidig flere studievalg og et mer brukervennlig design. Vi utviklet undervisningspakkene våre, besøkte skoler og lærere og begynte arbeidet med en ny nettside. UngEnergi har produsert mye materiale til nettsiden og nettsideløsningen vi hadde ble etterhvert for liten og uoversiktelig. Høsten 2015 og våren/sommeren 2016 jobbet vi derfor med å restrukturere innholdet på siden og bygge opp en ny side. Det nye designet skal være oversiktlig og brukervennlig, men fortsatt lekent og morsomt. Lansering av den nye siden er satt til august 2016.

Fremover

UngEnergi er en levende nettside, og det kommer stadig nye tekster. Tekstene kalt “fornybare saker” er relatert til fornybar energi, klima og miljø med et mer aktuelt eller samfunnsfaglig perspektiv. Slike tekster blir publisert jevnlig. Dessuten jobbes det med å oppdatere gamle tekster.

 

I mars arrangerte vi en lærer-workshop hvor vi fokuserte på hvordan vi kan presentere undervisningspakkene våre på best mulig måte. I etterkant av denne workshopen har vi begynt arbeidet med en tverrfaglig undervisningspakke om mobiltelefonens livssyklus. I løpet av høsten vil vi også lansere en helt nye seksjon på nettsiden som skal forklare hva elektrisitet «egentlig» er og hvordan det fungerer.

Konklusjon

UngEnergi gjør altså noe ingen andre har gjort før, nemlig å kombinere fagpersoner, lærere, interaktive læringsmetoder samt å samle temaet fornybar energi under en enkelt nettside. Både med naturfaglige og samfunnsfaglige temaer, ønsker UngEnergi å bli det nettstedet ungdom oppsøker når man vil lære om fornybar energi.

 

– Sigurd Sørås, 03.12.2012, UngEnergi
Oppdatert av Kristine Klock Fleten og Anna Solberg

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer
Maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.