Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Fjernvarme

Et fjernvarmeanlegg er i all hovedsak et oppvarmingssystem som benytter varmt vann eller damp fra en fjernvarmesentral til å overføre varmeenergi gjennom isolerte rør. Anlegget forsyner husholdninger, næringsbygg og andre forbrukere fra en eller flere varmesentraler. Her brukes varmen hovedsakelig til oppvarming og som varmt tappevann. Fjernvarme bidrar til energieffektivisering ved at den utnytter energi […]

Fjernvarme – søppel til nytte

Avfall fra milevis unna kommer til sin destinasjon på Heimdal i Trondheim. Her blir det brent i fjernvarme-anlegget, og varmen brukes til å varme opp vann som går ut til oppvarming av bygninger og boliger i byen.    Vi står utenfor Heimdal varmesentral. Det er en stor grå bygning, med en høy pipe som spyr […]

Hva er kjernekraft

OBS: Denne artikkelen tar for seg kjernekraft i form av fisjon, du kan lese om fusjonskraft i Kjernefysisk fusjon.   Kjernekraft, noen ganger kalt atomkraft, er en veldig kontroversiell energikilde. I 2022 erklærte EU parlamentet at investeringer i kjernekraft er grønne investeringer, mens miljøorganisasjoner som Greenpeace sier at kjernekraft er en trussel mot natur og […]

Energiklasser og energimerking av hus

  Du har kanskje hørt om A-klassifiserte bygninger, men vet du hva det betyr? Vi har lenge satt karakterer på hvitevarer med tanke på strømforbruk, og på den måten kunnet sammenlignet ulike produkter for å velge det produktet som gir oss den laveste strømregningen. Å betale litt ekstra for et strømbesparende kjøleskap som skal «dure […]

Passivhus

I dagens samfunn er et konstant mål, for folk flest, å bidra til en grønnere verden. Et passivhus er et energieffektivt alternativ til “vanlige” boliger. Flere ressurser kreves for å bygge slike hus. Lønner det seg på lang sikt?   Norge er i dag et land som satser på å få en mer energieffektiv bygningssektor. […]

Kompetansemål geografi – VGS

Her finner du de mest relevante kompetansemålene fra læreplanen i geografi for videregående skole. Ved å klikke på kompetansemålene under finner du en liste over innhold på nettsiden som vi mener er relevant for kompetansemålet.

Klimakvoter

Klimakvoter benyttes i et kvotesystem. Et kvotesystem kan brukes til å bestemme hvor store utslipp en kan ha, eksempelvis utslipp en bedrift skal ha, fra systemet sett under ett. Med èn klimakvote, har man “kjøpt seg retten” til å slippe ut ett tonn CO2 (eller andre klimagasser i CO2-ekvivalenter). Målet med klimakvotesystemet er å sette […]

Miljøbyen Granåsen

  Miljøbyen Granåsen er nordens største passivhusutbygging. Bedriften Heimdal Bolig står for dette. I 2014 fikk de tildelt heder og ære under energispareprisen utdelt av Trondheim Kommune. Hele prosjektet ble ferdigstilt i 2018. Lønnet det seg egentlig å bygge passivhusene?   Det som skiller et passivhus fra et vanlig hus- er det reduserte varmeutslippet og […]

UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer