Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Innholdsfortegnelse
Kompetansemål

Passivhus

6. juli, 2017
2013-09-09 15.56.58
Passivhus i Trondheim.
Foto: UngEnergi

Når avisen eller andre medier forteller om nye energieffektive hus, nevnes ofte ”passivhus”. Men hva betyr det egentlig at noe er et passivhus? Hvorfor skal dette være noe som er verdt å nevne? Hva innebærer denne standarden?

Sammendrag

Et passivhus har betydelig lavere varmeutslipp og oppvarmingsbehov enn den standarden som bygg har hatt tidligere. Det bruker passive virkemidler, som økt isolasjonstykkelse, bedre vinduer, tettere overganger mellom huskomponenter, gjenvinning av ventilasjonsluft og elektriske apparater med lavere energibruk, for å senke energibehovet. Hovedkravet til standarden passivhus er et oppvarmingsbehov på 15 kWh/m2 per år for større boliger. Kravet endres litt etter størrelse på boligen, samt hvor i Norge den ligger. Andre krav er 30 cm isolasjon, tette hjørner og 50% miljøvennlig vannoppvarming. Passivhusene tar også i bruk fornybare oppvarmingsalternativer som varmepumpe, fjernvarme eller solfanger.
Gjennom innføring av nye lover og forskrifter slik som for eksempel Plan og bygningslovens Teknisk Forskrift (TEK) og Norsk standard (NS), pålegger myndighetene i Norge i dag å bygge energieffektivt. I dag blir passivhus mer og mer vanlig, og det krever en viss kunnskap til nye løsninger. Dette gjør at både nye byggingeniører og ferske snekkerlærlinger blir ettertraktet.

 

Norge er i dag et land som satser på å få en mer energieffektiv bygningssektor. Gjennom innføring av nye lover og forskrifter slik som for eksempel Plan og bygningslovens Teknisk Forskrift (TEK) og Norsk standard (NS), pålegger myndighetene deg i dag å bygge energieffektivt. I dag er det Byggteknisk forskrift 17 (TEK 17), som gjelder. Denne sier for eksempel noe om hvor mye isolasjon det kreves i ytterveggene dine for at huset blir godkjent. Norsk standard (NS 3700 i dette tilfellet) forteller hva som skal til for at et hus skal bli klassifisert som passivhus. Det er viktig med slike regler slik at alle nye bygninger skal være tilstrekkelig energieffektive.

 

Hvis du vil lese mer om ulike typer energieffektive hus og andre former for begreper kan du trykke her.

Hva er et passivhus?

Uten å gå for mye inn i detalj i hva disse lovene og standardene krever, er det viktig å ha en viss kjennskap til hva et passivhus er. Et passivhus er et hus som er langt mer energieffektivt enn hva som er lovpålagt i dag (2017). Huset bruker passive virkemidler til å senke energibehovet. Ved for eksempel økt isolasjonstykkelse, bedre vinduer, tettere overganger mellom huskomponenter og gjenvinning av ventilasjonsluft. Et annet krav til at et hus skal få en slik standard, er hvor mye energi det kan bruke på oppvarming. Hovedkravet til oppvarmingsbehov er et tall på 15 kWh/m2 per år for større boliger. Dette tallet endres litt på hvor stor boligen er, samt hvor den ligger i Norge. Et bygg i Tromsø vil jo normalt ha mer bruk for energi til oppvarming enn et bygg i Oslo. Når man snakker om energibehov til passivhus, snakker man som regel om to ting, nemlig oppvarmingsbehovet og det totale behovet. Det totale energikravet til et passivhus ligger som regel rundt ca 65 kWh/m2. Da regner man med strøm brukt på for eksempel kjøleskap, tv osv.

 

Med en isolasjonstykkelse som ofte ligger over 30 cm (ca. 25-30 cm er pålagt når man bygger nye hus i dag), og med et krav om 50% miljøvennlig oppvarming av varmtvann, er passivhuset et svært miljøvennlig alternativ. Denne vannoppvarmingen kan for eksempel skje gjennom fjernvarme, varmepumpe eller en solfanger. Det er også mulig å bruke en vanlig fyringsovn. Dette er ikke vanlig, fordi et passivhus holder så godt på varmen at en slik ovn ofte vil føre til at det blir alt for høy innetemperatur!

 

Det er lett å gå seg vill i jungelen av standarder, lover og normer når det gjelder husbygging. Med alt fra krav fra myndighetene, til energimerking i forhold til boligsalg, kan hvem som helst gå i surr. Et passivhus trenger for eksempel ikke automatisk å få energimerket A, så disse to kontrolltestene er helt uavhengige. Les mer om energimerking her.

 

For å bygge et passivhus kan det være lurt å følge en plan. En slik plan kan for eksempel bestå av disse 5 trinnene:

Illustrasjon: UngEnergi
Illustrasjon: UngEnergi
  1. Mink varmetapet til huset! Dette gjøres ved å isolere, ventilere med gjennvinning og ved effektiv bruk av arealer (mindre rom, f.eks).
  2. Bruk elektriske apparater som bruker mindre strøm. Hvitevarer er for eksempel energimerket etter hvor effektivt den bruker strøm: A er best.
  3. Bruk solenergien! Solfanger kan være et godt alternativ til forvarming av vann!
  4. Ha et energistyresystem. Ved for eksempel å senke nattetemperaturen kan man spare mye strøm!
  5. Utnytt den mest effektive energikilden som er tilgjengelig. Dette kan for eksempel være fjernvarme eller flisfyringssentraler.

Fremtid og standarder

Unge byggingeniørstudenter og elever som går bygg og anlegg i dag har en stor fordel. De lærer seg nemlig å planlegge og bygge bygg som er myntet på å tilfredsstille kravene til fremtiden. I januar 2016 ble energikravene for boliger revidert, og finnes nå i TEK 17. Alle norske nybygg, privathus som næringshus, må ha omtrent 25-30 cm isolasjon, og for eksempel en bolig på 220 mskal etter forskriftene ha et energibehov som ikke overskrider 107 kWh/mper år.

 

Denne innføringen av lover som gjelder for nybygg, krever en viss kunnskap til nye løsninger. Folk som har jobbet i byggebransjen i mange år, må kurses innenfor TEK 17, mens elever som kommer ut av skolen har lært det fra begynnelsen av. Dette gjør at både nye byggingeniører og ferske snekkerlærlinger blir ettertraktet.

 

Les også: Hvordan er det å bo i et passivhus? (UngEnergi.no).

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer