Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Fjernvarme

22. februar, 2021
Skisse
Prinsippskisse av et fjernvarmeanlegg
Illustrasjon: UngEnergi

Et fjernvarmeanlegg er i all hovedsak et oppvarmingssystem som benytter varmt vann eller damp fra en fjernvarmesentral til å overføre varmeenergi gjennom isolerte rør. Anlegget forsyner husholdninger, næringsbygg og andre forbrukere fra en eller flere varmesentraler. Her brukes varmen hovedsakelig til oppvarming og som varmt tappevann. Fjernvarme bidrar til energieffektivisering ved at den utnytter energi som ellers ville gått tapt. Det kan utvinnes fra kloakk, overskuddsvarme, avfall, og overskuddsgass fra industrien. Varmepumper, elektrisitet, gass, spillvarme og treflis kan også brukes til å produsere varmen.

Funksjon

I varmesentralene varmes vannet opp og fraktes deretter til kundene gjennom to parallelle rør i bakken. I rør nummer en transporteres varme med høy temperatur til forbrukeren. Kunden er tilknyttet systemet ved hjelp av en kundesentral med varmevekslere hvor energien overføres til kundens varmeanlegg og regulerer vannmengden slik at ønsket temperatur oppnås. Du kan styre varmen med termostater og lese av forbruket ditt på energimålere akkurat som med vanlig elektrisitet. Etter at vannet har gjort sin nytte, returneres det til varmesentralen via en returledning (rør nummer to) for å varmes opp og brukes på nytt. (Se illustrasjon). 

 

Ofte føres fjernvarmerør i samme grøft som for eksempel kraftkabler, tele- og datalinjer og vannrør. For å tilknyttes systemet må man ha et vannbasert oppvarmingssystem, det vil si en radiator, gulvvarme, eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri.

 

Se gjerne denne korte filmen om fjernvarme fra Statkraft.

 

 

Video: Statkraft

 

Les også:

Fjernvarme – søppel til nytte (UngEnergi.no). Denne teksten handler om fjernvarmeanlegget på Heimdal utenfor Trondheim.

Trondheim størst på fjernvarme (UngEnergi.no). Denne teksten handler om fjernvarme i Trondheim.

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Ikon for Creative Commons-lisens Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer