Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Konsekvenser av klimaendringene (kort punktliste)

7. juli, 2020
©iStock.com/alexsl
©iStock.com/alexsl

Temperatur:

Gjennomsnittstemperaturen på jorda vil øke, risikoen for ekstremvær vil bli større, og det vil skje enkelte forandringer i klimaet. Flere skogbranner og sterkere orkaner vil oppstå.

 

Nedbør:

Man vil se endringer i nedbørmønsteret, vindsystemer og havstrømmer, forflytting av klimasoner, havstigninger og smelting av breer og is i polarområdene. Samtidig vil  havtemperaturen øke, noe som gjør at vannet utvider seg. Sammen med issmeltingen kan vannstanden øke ca. 60 cm. Dette kan gå ut over lavtliggende land som Nederland og Maldivene.

 

Isen smelter:

Klimaendringene skjer omtrent dobbelt så raskt ved Arktis, enn det gjør resten av verden.Når isbreer smelter øker havnivået. På verdensbasis har vannstanden økt med 18 cm de siste 100 årene, og det ventes en dramatisk økning i løpet av det kommende århundret.

 

Mer fattigdom:

Fattige land vil bli hardt rammet. Sykdommer vil lettere spre seg og det blir mindre tilgang på mat og rent vann. Fattige land er mindre motstandsdyktige mot naturkatastrofer.

 

Været endres:

Vi i Norge vil få et mildere klima med mer nedbør og mindre snø. Flått vil bli mer utbredt, og sjansen for snø- og jordskred vil øke.

 

Tregrensa:

Tregrensa vil flytte seg. Dette er bra for skogsindustrien, men dårlig for dyrelivet, spesielt for fugler som hekker i åpne områder.

 

Biologisk mangfold trues:

Det kan forekomme tap av arter. Dette kan ha store konsekvenser for økosystemet. Hvis en art blir utryddet vil en annen art som avhenger av den utryddede arten også få problemer.

 

Permafrosten smelter:

I de nordlige områdene vil permafrosten smelte. Dette vil ødelegge veier og kabler nede i bakken. I tillegg vil det føre til at drivhusgassen metan, som er lagret nede i jorda, stiger og vi får en ytterligere oppvarmingseffekt.

 

Matmangel:

Konsekvenser av den globale oppvarmingen som temperaturendringer, tørke eller flom kan føre til sesonger med svært dårlige avlinger. Flere jordbruksland, vi er avhengige av, er i ferd med å ufrivillig redusere produksjonen av avlingene sine på grunn av globale endringene

 

Les mer på Konsekvenser av klimaendringene (UngEnergi.no).

 

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Ikon for Creative Commons-lisens Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer