Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Om prosjektet

27. januar, 2023

[hideBottomContent] Sommeren 2012 jobbet en gruppe ungdom, i hovedregi av CenSES, med å utvikle en nettside rundt temaet fornybar energi. Gjennom tett samarbeid med fagpersoner skulle nettsiden bli et mer ungdomsvennlig alternativ til lignende nettsider. Høsten 2019 ble UngEnergi underlagt forskningssenteret NTRANS.

 

Utfordringen med mange av de eksisterende nettbaserte ressursene rundt fornybar energi, er at de er skrevet av folk med høy faglig bakgrunn,  eller folk som har jobbet lenge med temaet. Derfor vil artiklene og tekstene som blir utviklet, mange ganger være dårlig pedagogisk skrevet med tanke på enkel og forståelig opplæring. Det var denne problematikken forskningsinstituttet CenSES tok tak i med prosjektet UngEnergi. Ved å iverksette ungdom med å skrive om fornybar energi, vil tekstene automatisk bli tonet ned til et mer aktuelt språk og stil. Siden den gang har UngEnergi utviklet seg og blitt en stor læringsressurs for ungdomsskoler og videregående skoler.

 

Ungdommene i prosjektgruppa er hentet fra alle trinnene i den videregående skolen, og fra skoler rundt hele Trondheim. Noen av de ansatte har nå blitt studenter. Det varierte kunnskapsnivået vil automatisk bidra til at de fleste aspekter innenfor læreplanen i vgs naturlig blir dekket, noe som er viktig til bruk i skolen. Ungdommene i redaksjonen har UngEnergi som sommerjobb/deltidsjobb ved siden av skole og studier.

Er dette nødvendig?

Gruppeintervjuer av målgruppen utført av UngEnergi-redaksjonen viste til noen gjennomgående utfordringer: De gangene prosjektarbeid rundt fornybar energi skulle utføres av vgs-elever, var det vanskelig å finne kvalitetssikret informasjon som kunne brukes. Det var også vanlig med vanskelig formulert språk, og lite tiltrekkende utformede nettsider. Ungdom i denne aldersgruppen ser gjerne etter animasjoner og diagrammer som forklarer ting på en enkel måte, noe som ligger svært spredt på nettet.

Et annet viktig poeng undersøkelsen avdekket, er at vgs-elever generelt er interessert i fornybar energi, og samfunnsproblematikken rundt global oppvarming. Mange er miljøbevisste, men mener selv at de mangler kunnskap om hvordan de kan bidra med å redusere sitt personlige utslipp.

Fornybar energi, klima og grønn teknologi kan flettes inn i pensum i de fleste fag. Gjennom UngEnergi tilbys kvalitetssikret informasjon utviklet av og for ungdom – til fritt bruk i skolen.

Hva er gjort?

2012:

Pilotprosjektet førte til utviklingen av en konseptnettside, hvor temaene dekket alt fra forklaring av teknologien bak fornybare energiressurser til hvordan systemet bak el-sertifikater fungerer. Slik fikk man samlet informasjon som tidligere har vært vanskelig å finne. Det ble også utformet animasjoner, diagrammer og oppgaver. Prosjektet høstet svært positiv tilbakemelding både blant fagpersoner, professorer ved NTNU og vgs-elever.

2013:

I 2013 var produksjon av korte, lærerike filmer i fokus. I samarbeid med firmaene Kunnskapsløypa og Kindergarten laget UngEnergi filmer om alt fra vindkraft, vannkraft og miljøvennlig transport til hva ungdommen kan om energiforbruk i hus. Disse er laget med tanke på målgruppa, altså ungdom, og du finner dem her.

 

I tillegg ble det utviklet materiale som kan brukes til opplæring skolen. UngEnergi laget regneoppgaver for fysikk 1 og naturfag, stiloppgaver til både samfunnsfag, naturfag og norsk, og undervisningsopplegg som lærere kan ta i bruk. I november 2013 var UngEnergi på en nettverkssamling for realfagslærere på Byåsen vgs i Trondheim, der prosjektet ble presentert for naturfagslærere fra hele byen.

2014:

I 2014 begynte UngEnergi å lage de såkalte “undervisningspakkene” for solenergi og vindkraft. Det er oppskrifter på hvordan man kan bygge enkle solcellebiler og vindturbiner med generator. Hvem som helst kan ta i bruk dette, men de er laget med tanke på at lærere kan benytte seg av det i undervisningen. Det er både praktisk bygging og teoretisk lesestoff knyttet til disse prosjektene.

UngEnergi fortsatte å presentere nettsiden for lærere ved forskjellige anledninger, for eksempel på nettverkssamlingen på Byåsen vgs i mars og på Charlottenlund vgs for realfagslærere i november. Dette er noe som vil fortsette, for i tillegg til ungdom er lærere en viktig målgruppe for UngEnergi. Ved å komme i kontakt med lærere er det lettere for nettsiden å bli tatt i bruk i undervisningen og kvaliteten på nettsiden forbedres.

 

Høsten 2014 stod UngEnergi på stand på Trondheim Maker Faire, Forskningstorget og Opplæringsdagan. Her kunne de besøkende bygge sin egen solcellebil eller solcellemobillader, og prøve seg på en energiquiz. Ved de to sistnevnte anledningene stod UngEnergi på stand sammen med UseITsmartly ved NTNU. Byggingen av solcellebil og -mobillader ble svært populært blant unge og voksne.

 

I tidlig 2014 ble valgtreet tilgjengelig på nettsiden. Det er et verktøy elever kan bruke for å få en oversikt over hva som finnes av utdanninger som er relatert til fornybar energi, og kanskje få hjelp til å velge hva de skal studere etter videregående.

2015/2016:

Valgtreet som ble lansert i 2014 endret i løpet av 2015 navn til veivalg og fikk samtidig flere studievalg og et mer brukervennlig design. Vi utviklet undervisningspakkene våre, besøkte skoler og lærere, og begynte arbeidet med en ny nettside. UngEnergi har produsert mye materiale til nettsiden, og nettsideløsningen vi hadde ble etterhvert for liten og uoversiktlig. Høsten 2015 og våren/sommeren 2016 jobbet vi derfor med å restrukturere innholdet på siden og bygge opp en ny side. Det nye designet skal være oversiktlig og brukervennlig, men fortsatt lekent og morsomt. Lansering av den nye siden ble satt til august 2016.

I mars 2016 arrangerte vi videre en lærer-workshop hvor vi fokuserte på hvordan vi kan presentere undervisningspakkene våre på best mulig måte. I etterkant av denne workshopen jobbet vi mye med å gjøre innholdet på nettsiden mer anvendelig for lærere og i undervisningssammenheng. Her tar vi fortsatt gjerne imot tips.

2017:

I 2017 fokuserte vi mye på tverrfaglighet og det ble laget mer samfunnsfaglig innhold. En tverrfaglig undervisningspakke om mobiltelefonens livssyklus fikk mye oppmerksomhet og skal legges ut på nettsiden høsten 2018.

Suksessen med ny nettside ble fulgt opp med en satsing på rekruttering, og sommeren 2017 ble det tilsatt fem nye medarbeidere i redaksjonen.

2018:

I 2018 fortsatte UngEnergi å vokse. På sommeren var vi på besøk i Meldal hos Orkla Trebrensel. Dette resulterte i en tekst om pyrolyse og en film om sirkulær økonomi. For det tverrfagelige opplegget knyttet til mobiltelefonens syklus som nevnt over, er det i stadig vekst og det har blitt utviklet en nettside tilknyttet prosjektet. På høsten var vi på Researchers Night, noe vi opplevde som en suksess og håper vi kan gjenta i 2019.

2019:

I 2019 fortsatte vi å utvikle nytt innhold til nettsiden. Vi deltok på Researchers Night på nytt, denne gangen med applikasjonen vår Miljøbyen Trondheim. Vi var med å arrangerte et klimaverksted for ungdom, i regi av Trøndelag fylkeskommune. Her møttes ungdommer fra hele Trøndelag, for å diskutere problemstillinger tilknyttet klima og miljø. Dette var en kjempesuksess!

2020:

Året 2020 har vært vanskelig for hver enkelt av oss. Til tross for utfordringene vi har møtt, har UngEnergi ansatt fem nye og motiverte ungdommer. Covid-19 har begrenset våre muligheter for å skrive nytt innhold og forbedre nettstedet vårt, men vi brukte mesteparten av sommeren til å revidere og oppdatere gammelt innhold. I samarbeid med NTRANS utviklet vi et brettspill med formål om å lære yngre elever om salg og kjøp av fornybar elektrisitet. Vi bidro med å illustrere spillbrettet og jobbet med å utvikle grunnleggende spilleregler. I løpet av høsten startet vi et nytt prosjekt. Vi bestemte oss for å opprette en Instagram-konto for UngEnergi. Vi ønsket å utvide vår sosiale tilstedeværelse for å nå ut til målgruppen vår i større grad.

2021:

Sommeren 2021 sluttet store deler av redaksjonen etter flere år i arbeid hos UngEnergi,  og det ble ansatt to nye ungdommer. I samarbeid mellom Trondheim Kommune og NTNU, ble det dannet en søsterorganisasjon for UngEnergi. Søsterorganisasjonen, UngKlima, er også underlagt forskningssenteret NTRANS, og har som formål å bedre ungdoms forståelse om klima. 

Se UngKlima sin nettside her

 

Dette resulterte med at UngEnergi måtte ha et større fokus på den energirelaterte delen på nettsiden vår, og oppdatere og utvikle tekstene som omhandlet energi. UngKlima tok derfor over den mer miljørelaterte delen av nettsiden, og fikk ansvar for flere av våre tekster under “Miljø, klima og samfunn”

 

Hovedmålet sommeren 2021 var å endre deler av nettsiden for å gjøre den mer oversiktlig og brukeroptimalisert. Vi endret blant annet layouten på nettsiden, farger og laget en helt ny UngEnergi logo. I samarbeid med UngKlima besøkte vi Stokkfjellet vindmøllepark i Selbu, og lagde innhold relatert til besøket på både nettsiden og Instagram.

 

Samtidig har vi oppdatert gamle tekster, slik at nettsiden vår blir så relevant som mulig for dagens teknologi og utvikling. Vi har hatt stort fokus på å utvikle innhold på Instagram for å kunne nå ut til flest mulig i målgruppen vår. 

 

Koronarestriksjonene ble oppløst, og vi kunne i slutten av september endelig delta på Researchers Night igjen. Vi deltok med et av de tidligere prosjektene til UngEnergi, sykkelen som måler hvor mye elektrisitet man klarer å produsere. I tillegg fikk besøkende i oppdrag å skrive fordeler og ulemper ved ulike fornybare energikilder. 

 

Konklusjon

UngEnergi gjør altså noe ingen andre har gjort før, nemlig å kombinere fagpersoner, lærere, interaktive læringsmetoder samt å samle temaet fornybar energi under en enkelt nettside. Både med naturfaglige og samfunnsfaglige temaer, ønsker UngEnergi å bli det nettstedet ungdom oppsøker når man vil lære om fornybar energi.

 

– Sigurd Sørås, 03.12.2012, UngEnergi

Oppdatert av Kristine Klock Fleten og Anna Solberg

Oppdatert av Markus Valås Hagen og Sondre Duna Lundemo

Oppdatert av Markus Valås Hagen, Thor Ivar Helgesen og Anna Solberg

Oppdatert av Holger Ekker Setten og Randi Marie Glomsrud

Oppdatert av Pernille Martinussen Ryghaug 

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Ikon for Creative Commons-lisens Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer