Tilbake til hovedsiden

Om prosjektet

UngEnergis UseITsmartly-undervisningspakke er en samling av fagstoff i form av tekster, illustrasjoner, animasjoner, videoer og oppgaver som omhandler livsløpet til en mobiltelefon. I pakken har vi satt sammen tematikken til UngEnergi og UseITsmartly med Utdanningsdirektoratets kompetansemål for å lage undervisningsmateriell for videregående skole.

UngEnergi er et formidlingsprosjekt i regi av CenSES (Centre for Sustainable Energy Studies) ved NTNU, sammen med Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Energi Norge og Enova. Redaksjonen består av ungdommer, og alt nettsideinnhold er kvalitetssikret av fagpersoner. Nettsiden vår skal fungere som en læringsplattform for VGS-elever rundt temaer knyttet til fornybar energi, bærekraft og et miljøvennlig samfunn. UseITsmartly er et internasjonalt forskningsprosjekt med mål om å informere ungdom om hvordan man kan bruke IKT på en mer smart og miljøvennlig måte.

I dette prosjektet har vi altså tatt for oss de forskjellige stadiene i en mobils livsløp, fra mineralene utvinnes til den ligger i hånda vår, og til den til slutt kastes eller resirkuleres. Pakken er delt inn i forskjellige moduler, både etter fase i livsløpet og fag.