Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Kompetansemål naturfag – VGS

3. august, 2022

Her finner du de mest relevante kompetansemålene fra læreplanen i naturfag for videregående skole. Ved å klikke på kompetansemålene under finner du en liste over innhold på nettsiden som vi mener er relevant for kompetansemålet.

utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper utforske og gjøre rede for sammenhenger mellom kjemiske bindinger og egenskaper til ulike stoffer utforske egenskaper og reaksjoner til noen organiske og uorganiske karbonforbindelser, gi eksempler på anvendelser og gjøre rede for karbonets betydning for livet på jorda gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer