Lyst til å prøve UngEnergi spillet?

Sjekk ut vårt nye spill her.

Kompetansemål valgfag – ungdomsskolen

15. juli, 2021

Her finner du de mest relevante kompetansemålene fra læreplanene i flere av valgfagene på ungdomsskolen. Ved å klikke på kompetansemålene under finner du en liste over innhold på nettsiden som vi mener er relevant for kompetansemålet.

 

Friluftsliv

reflektere over etisk og bærekraftig bruk av naturressurser

 

Teknologi og design

lage prototypar for teknologiske produkt og reflektere over korleis desse kan betrast eller utviklast vidare grunngi val av design, materialar, verktøy og framgangsmåtar, og reflektere over kor trygge og berekraftige vala er

 

Trafikk

drøfte faktorer som har betydning for mobilitet, folkehelse og miljø beskrive trafikken i et historisk perspektiv og drøfte utfordringer i dag og i fremtiden

 

Internasjonalt samarbeid

drøfte etiske problemstillinger som gjelder menneskerettigheter, miljø eller forskjeller i levekår og utforske tiltak som kan bidra til å løse disse problemene utforske og gjøre rede for hvordan en organisasjon eller en sosial bevegelse arbeider med internasjonale problemstillinger og solidaritetsspørsmål utforske bakgrunnen for en internasjonal avtale og reflektere over hvordan ulike maktforhold og interessemotsetninger kan håndteres gjennom dialog og samhandling

 

Medier og kommunikasjon

innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid

   

  Reiseliv

  vurdere korleis turisme kan påverke natur og miljø og finne døme på slik påverknad lokalt og globalt

   

  Kulturarv

  drøfte korleis ein ved å bruke, formidle og vidareutvikle kulturarv på ein berekraftig måte kan ta vare på han for framtida

   

  UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer