Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Kompetansemål valgfag – ungdomsskolen

3. august, 2022

Her finner du de mest relevante kompetansemålene fra læreplanene i flere av valgfagene på ungdomsskolen. Ved å klikke på kompetansemålene under finner du en liste over innhold på nettsiden som vi mener er relevant for kompetansemålet.

 

Friluftsliv

reflektere over etisk og bærekraftig bruk av naturressurser

 

Teknologi og design

lage prototypar for teknologiske produkt og reflektere over korleis desse kan betrast eller utviklast vidare grunngi val av design, materialar, verktøy og framgangsmåtar, og reflektere over kor trygge og berekraftige vala er

 

Trafikk

drøfte faktorer som har betydning for mobilitet, folkehelse og miljø beskrive trafikken i et historisk perspektiv og drøfte utfordringer i dag og i fremtiden

 

Internasjonalt samarbeid

drøfte etiske problemstillinger som gjelder menneskerettigheter, miljø eller forskjeller i levekår og utforske tiltak som kan bidra til å løse disse problemene utforske og gjøre rede for hvordan en organisasjon eller en sosial bevegelse arbeider med internasjonale problemstillinger og solidaritetsspørsmål utforske bakgrunnen for en internasjonal avtale og reflektere over hvordan ulike maktforhold og interessemotsetninger kan håndteres gjennom dialog og samhandling

 

Reiseliv

vurdere korleis turisme kan påverke natur og miljø og finne døme på slik påverknad lokalt og globalt

 

UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer