Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Kompetansemål naturfag – ungdomsskolen

3. august, 2022

Her finner du de mest relevante kompetansemålene fra læreplanen i naturfag for ungdomsskolen. Ved å klikke på kompetansemålene under finner du en liste over innhold på nettsiden som vi mener er relevant for kompetansemålet.

 

stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold gjøre rede for hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom karbonkretsløpet
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer