Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Er det egentlig dyrt å ta buss?

5. juli, 2021
AtB buss ved holdeplass
Foto: AtB AS

Tropper du opp på bussholdeplassen med kontanter i Trondheim sentrum, må du betale 50 kroner for en voksenbillett. Bussprisene har lenge vært et debattert tema i politikken, og samtidig som byens politikere roper kollektivsatsing, økes stadig billettprisene. Samtidig er det en mening bak de høye bussprisene, og med riktig busskort, er ikke buss så dyrt som du muligens tror. Hvorfor er kontantprisen så høy, og hvordan skal vi oppfordre byens borgere til å velge kollektivt?

 

NB! Vi velger i denne teksten å fokusere på prisene for voksenbilletter i Stor-Trondheim. Prisen kan variere i ulike soner, og prisene er per 25.07.16. Priser og billetter er dog omtrent de samme i andre storbyer.

Det finnes mange forskjellige billetter

Busspriser er ikke alltid noen enkel sak. Prisen varierer etter alder, strekning og betalingsmetode. Det finnes mange ulike billettyper, som både kan kjøpes på bussen, bussautomater, mobilregning, mobilapp eller med busskort. Antagelig vil det derfor lønne seg å orientere seg om hvilken bussbillett som vil lønne seg for deg.  Nå skal vi ta en liten titt på ulike alternativer.

Ombordkjøpt billett er dyrt

Ved første øyekast kan en bli sjokkert over de høye kontantprisene i Trondheim. En voksenbillett kjøpt ombord i bussen koster 50 kr, og det blir fort en hundrelapp kun i transportutgifter for en kort bytur. Disse prisene er imidlertid satt for å oppfordre passasjerene til å kjøpe billett før en går ombord i bussen. Metoden reduserer køen og gjør påstigningen mye raskere. Sjåføren slipper å bruke unødvendig tid på å håndtere billettkjøp. Bussturen går raskere, og passasjerene kommer seg raskere hjem. Den samme metoden blir brukt i andre norske storbyer. I Oslo er det en ombordtillegg på 18 kr, og i Bergen betaler du 14 kr ekstra for en ombordkjøpt billett. Kun ved å kjøpe billett før du går ombord i bussen, kan du spare masse penger.

Mobillett eller SMS

Mobillett er et alternativ der du kan kjøpe en billett via en mobilapp. Prisen for en enkeltbillett via en mobilapp er 32 kr, men for å bruke appen trenger du en konto, som enkelt kan opprettes på bussselskapets nettsider, Narvesen og 7/11, eller et av kontorene i byen. Det er også mulig å betale en mobillett via SMS, mobilregning. Denne gir deg en rabatt på 20 %, og prisen for en enkeltbillett blir dermed 40 kr.

Periodebilletter og reisekort

Mange tror at en må reise mye for at det skal lønne seg med et periode- eller reisekort. Sannheten er at en døgnbillett allerede lønner seg om du tar bussen mer enn to ganger på én dag, hvis alternativet er ombordkjøpt voksenbillett. Periodebilletter finnes i mange ulike tidsperioder. 24-timersbillett er den korteste, men det finnes også 72-timersbillett, ukesbillett eller månedsbillett. Den korteste varianten kan dessuten kjøpes via SMS uten tillegg i prisen, noe som gjør prosessen mye enklere, særlig for deg som kommer utenbys og er i byen er kortere tidsperiode. De tre korteste kan kjøpes via Mobillett for samme pris som i kontorene eller visse kiosker. Andre norske storbyer har liknende praksis.

 

Med enkeltbillett, må du kjøpe en voksenbillett om du er over 16 år, og det finnes verken student- eller ungdomsbillett. Med periodebilletten har du muligheten til å kjøpe en billett for ungdom mellom 16 og 19 år. Ungdom i denne kategorien kan dermed spare ytterligere ved å kjøpe periodebillett.

Pris – ikke det viktigste

Det er ulike faktorer som avgjør valget mellom bil og kollektiv transport. For å skape et godt og attraktivt busstilbud, må busstilbudet gjøre det enkelt og raskt å komme seg hjem. Flere kollektivfelt og signalprioriteringer i lyskryss kan gjøre bussreisen raskere. I tillegg må det være hyppige avganger og lite forsinkelser. Det bør også være mulig å komme seg hjem uten å være avhengig av å bytte buss, og bussturen må være behagelig. Det vil si at det må settes opp ekstra mange avganger i rushtrafikken, slik at bussene ikke blir overfylt. I den store sammenhengen har lav pris lite å si dersom busstilbudet er dårlig. Om kriteriene for en enkel, rask og behagelig bussreise er oppfylt, vil det kanskje være verdt de ekstra kronene du betaler for en bussbillett.

Prisøkning i takt med prisutvikling

Trondheim kommune har de siste årene fokusert mye på miljøvennlig kollektivtransport. Gjennom MiljøpakkenMiljøpakken (for transport) er et politisk tiltak i Trondheim som omfatter forbedring av veier, kollektivtrafikk, sykkelveier, trafikksikkerheten og bymiljøet. Hensikten er å gjøre Trondheim til en mer miljøvennlig by. ble det bestemt at byens busser skulle gå på naturgass. Naturgass har lavere karbontetthet enn bensin og diesel, noe som gjør partikkelutslippene mye lavere. På enkelte avganger benyttes det i tillegg hybridbusser. Nå planlegges det at naturgassen skal erstattes med biogass i løpet av 2017/2018, og allerede har noen busser tatt i bruk biogass. Har prisene steget fordi bussene er blitt mer miljøvennlige?
Vi i UngEnergi dro til bytorget for å spørre Hans-Einar Lundli, fagleder i miljøgruppa i Klimaenheten i Trondheim kommune.

 

– Prisene blir justert én gang i året, forteller han. De skal øke i takt med prisutviklingen ellers i samfunnet, og økes på samme måte som andre varer og tjenester i samfunnet.

 

– Samtidig er dagens priser mye lavere enn de var for et par år siden, legger han til. Unntaket er kontantprisen. Det har vært et ønske om høy kontantpris, for å unngå at folk betaler med kontanter, noe som skaper kø og forsinkelser. Sammenliknet med noen år tilbake, er prisen på periodekortene blitt kraftig redusert.

 

Dessuten er bussbillettene i Trondheim kraftig subsidiert. Sør-Trønderlag Fylkeskommune betaler dermed busselskapet for å holde prisen lav. Hver ny passasjer eller reise i Trondheim koster gjennomsnittlig mellom 10 og 20 kroner i subsidier. Det blir altså ikke billigere å drive bussene selv om flere tar buss. Kostnadene ved stadig utvidelse av tilbudet er høye.

Gratis buss?

Politkerne ønsker at flest mulig skal ta buss. De er miljøvennlige og reduserer rushtrafikken. Lav pris øker selvfølgelig passasjermengden, men samtidig er det viktig ikke å sette prisen for lav. For mange er det ideelle gratis buss, men selv om redusert biltrafikk er ønskelig, er det mest optimale at innbyggerne sykler eller går. Sykling og gange gir innbyggerne bedre helse, er mer miljøvennlig og reduserer bussbelastningen. Gratis buss ville ha ført til at syklister og fotgjengere også hadde prioritert buss. Dette ville gitt økt press på bussene og dårligere folkehelse. I tillegg koster det svært mye for fylkeskommunen å utvikle et godt busstilbud.

 

– Nedsatt pris vil selvsagt øke mengden passasjerer, skyter Lundli inn. Dette la vi spesielt merke til da prisene ble redusert for et par år siden. Det er viktig å holde prisen nede, men også å beholde det over et visst prisnivå? Det skal være billigere å ta buss enn å kjøre bil, men det skal både være billigere og mer attraktivt å sykle eller spasere. Det gjelder å finne balansen mellom for dyrt og for billig.

 

Når vi opplever at bussprisene økes, er det mest sannsynlig kontantprisen som har steget. Prisene på andre løsninger som busskort, periodekort eller mobillett, er ofte redusert eller relativt stabilt. Likevel øker billettprisen i tråd med prisutviklingen ellers i samfunnet. Når alt kommer til alt, er vel egentlig et godt busstilbud likeså viktig som billettprisen.

Litt mer om bussbilletter i Trondheim

UngEnergi holder til i Trondheim, og vi går derfor litt dypere inn på billettene i denne byen. Priser og billettyper er omtrent det samme i andre storbyer.

 

  1. Periodekortet er for deg som reiser jevnlig. For ungdom og studenter vil et slikt kort koste 445 kr i måneden. Dersom du tar bussen to ganger daglig, fem ganger i uken, vil dette bety omtrent 11 kr per busstur. For en voksen vil tilsvarende kort koste 740 kr og 18,5 kr per busstur.
  2. t:kort autoreise er for deg som reiser en gang i blant. Kortet er et elektronisk reisekort som både gjelder buss, tog og trikk. Kontoen kan du fylle på med et selvvalgt beløp, og en bussreise med et slikt kort koster alltid 40 kr.
Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Ikon for Creative Commons-lisens Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer