Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Elbiler – Miljøvennlig?

27. juli, 2016
Elbil
©iStock.com/Adamo Di Loreto

De senere årene har antallet elbiler i Norge hatt en enorm vekst. Politikerne har ført en klimapolitikk som gjør det å eie en elbil et attraktivt alternativ til bensin- og dieselbiler, og antallet elbiler har mer enn doblet på under ett år, til politikernes store seier. Målet med elbiler er å spare miljøet for store utslipp av klimagasser, men er de så miljøsparende som mange tror?

Elbilpolitikk

Elbileiere har per dags dato mange forskjellige avgiftsfordeler. De slipper blant annet å betale engangsavgift, merverdiavgift, årsavgift og offentlig parkering. I tillegg kjører de gratis gjennom alle bompunkter, betaler kun for passasjeravgift på riksferger og har muligheten til å kjøre i kollektivfeltet. Disse fordelene er garantert frem til 2018, og i forbindelse med lanseringen av nye, bedre og populære elbiler som Tesla og Leaf har elbilsalget skutt til værs.

 

Les generelt om elbiler her (UngEnergi.no).

 

I Norge finnes det i dag litt i underkant av 54 000 elbiler, og antallet har økt med mer enn 43000 elbiler siden 2013. Bare i 2014 ble det solgt 24000 elbiler i Norge, og  Norge er nå blant landene i verden med høyest tetthet av elbiler. Rogaland passerte nylig staten California, hvilket gjør Rogaland til fylket med høyest tetthet av antall modeller Tesla i hele verden.

 

Avgiftsfordelene hadde som formål å endre den negative holdningen mange har til elektriske kjøretøy, og sammen med lanseringen av nye og bedre modeller, er flere og flere positive til miljøvennlige transportmidler. Likevel er motstanden mot elbiler stor, og mange misliker utviklingen elbilpolitikken har medført.

 

Elbilpolitikken forsårsaker allerede en halvannen milliard kroner i årlig tap. Fordelene var garantert frem til 2017, eller ved oppnåelse av 50 000 elbiler. Sistnevnte er nå oppnådd, og fra 2018 endres reglene for momsfritak for elbiler. Her legges det i all hovedsak større vekt på differensiering. Dette medfører at de dyreste modellene ikke får like stor avgiftskutt som de rimligere modellene. Halv årsavgift kreves fra 2018, og fra 2020 må elbileiere betale like mye i årsavgift som alle andre. Engangsavgiften er i hovedsak forlenget frem til 2020.

Energiproduksjon

Energiproduksjonen er svært relevant ved elbilbruk. Elbiler som får elektrisiteten sin fra kullkraft, får liten miljøgevinst i det store miljøregnskapet. Om elbilen derimot lades opp med elektrisitet fra fornybar energi vil bilen være mye mer miljøvennlige enn en bensinbil, da forutsatt at bilen ikke brukes mer enn normalt. I Norge kommer 98 % av all energiproduksjon fra fornybar energi, og i hjemlandet kan derfor elbiler være et godt alternativ til bensin- og dieselbiler. I mange europeiske land kommer mesteparten av energien fra kullkraft eller gass. Dette resulterer i at biler som i utgangspunktet blir presentert som miljøvennlige, får et mye høyere klimagassutslipp enn mange andre biler.

 

Ved at Norge er en del av det europeiske energimarkedet, vil ikke all elektrisiteten vi bruker komme fra fornybar kraft. Dermed finnes det ingen garanti for at elektrisiteten som brukes til å kjøre elbilen kommer fra miljøvennlige energikilder. Økt etterspørsel av elbiler fører dessuten til økte utslipp i landet de er produserte i, mens utslippene i Norge reduseres. Flere forskningsrapporter viser at produksjon av elbiler er mer enerigkrevende enn produksjon av bensin- og dieselbiler, men de samme forskningsrapportene viser at elbiler vil ha en lavere klimagassutslipp i et livsløpssyklus. Produksjonen av elbiler utgjør en større andel i et livsløpssyklus fordi utslippene fra bruk er tilnærmet null, så lenge elektrisiteten er ren. I et livsløpsperpektiv vil i såfall vil det totale utslippet fra en bensin- eller en dieselbil faktisk være 5-10 ganger høyere enn en elbil. Produksjon og håndtering av batteri er i dette regnskapet ikke regnet med, men også her blir det viktig å se på batteriets livsløptssyklus. Batteriets korte levetid er en av grunnene til at elbiler er blitt hardt kritisert, men batteriet kan utnyttes til andre formål og fortsatt være nyttig etter bruk i elbilen.

 

Utslippene fra nye biler har i Norge blitt redusert med 30 %. Dette er en positiv virkning av elbilpolitikken, men statistikken gjelder imidlertid kun klimagassutslippene i Norge. Produksjon av elbiler skjer i utlandet, og mange hevder derfor at nedgangen kun er et resultat av økt andel utslippsfrie biler. Med økt etterspørsel økes produksjonsutslippene i produksjonslandene, og mange hevder derfor at elbiler kun flytter utslippsstatistikken ut av landet.

Miljøvennlig?

Undersøkelser viser at flere nye elbileiere eier en bil fra før. De bruker dermed bilen som en tilleggsbil, til bruk på korte kjøreturer. Batterikapasiteten er blant de fleste elbiler svært begrenset, noe som medfører lading for lengre bilturer. Dessuten finnes det få elbiler som er godt rustede for norske vinterforhold på fjellet. Formålet med drivstoffavgift er å begrense bilbruken i de største byene, samt å redusere de norske klimagassutslippene. Med elbilpolitikken gjør vi det enklere å velge bort sykkel- og kollektivtransport til fordel for elbilen, og resultatet blir dermed mer bilbruk. Dette er ikke ønskelig.

 

Spørsmålet er om det er økonomiske eller miljørelaterte årsaker til det økte salget av elbiler. Ville dagens elbileiere kjøpt elbilen om det ikke var bruks- og avgiftsfordeler ved dem? Selv om bruksutslippet fra elbiler er minimalt, forårsaker produksjon av elbiler et høyere klimagassutslipp enn produksjon av en bensinbil. Å kjøpe en elbil vil derfor ha minimal miljøgevinst om du eier en fungerende bensinbil fra før. Uavhengig om en av bilene er en elbil, vil eie av to biler aldri bli mer miljøvennlig enn eie av én. Om du derimot har behov for en ny bil, kan elbil være et miljøvennlig alternativ.

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer