Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Er elbiler klimavennlige?

25. juli, 2023
En elbil. Illustrasjon: UngEnergi

Antall elbiler i Norge har økt drastisk de siste årene. I begynnelsen av 2013 var det ca. 9 600 elbiler på norske veier. Ved årsskiftet til 2023 hadde antallet økt til over 598 000. Denne økningen skyldes både elbilpolitikken som Norge har drevet over flere år, og at bilene har hatt en enorm utvikling som har gjort dem bedre og billigere. Per 2023 er 8 av 10 nye biler som selges i Norge elbiler. For mange er dette gode nyheter, men noen er fremdeles usikre på hvor klimavennlig elbilen egentlig er. Denne teksten skal prøve å svare på om det er et klimavennlig alternativ eller ikke.

 

Les mer generelt om elbiler her (UngEnergi.no). 

 

Batteriproduksjon

De som argumenterer mot at elbiler er klimavennlige peker gjerne på at elbiler har et stort batteri som er energikrevende å produsere. Dette fører til at klimagassutslippene fra produksjonen av en elbil kan være opptil dobbelt så høye som fra produksjonen av en fossilbil. En splitter ny elbil vil altså ha forårsaket mer utslipp enn en ny fossilbil, men regnestykket endres raskt når bilene begynner å kjøre. Mesteparten av en bil sine utslipp kommer tross alt fra perioden den er i bruk. En studie gjennomført av Union of Concerned Scientists kom frem til at en elbil som lades på amerikansk strøm vil gjøre opp for sitt høyere produksjonsutslipp innen 6-18 måneder. Nøyaktig hvor lang tid det tar avhenger av bilen sin størrelse og hvor ren strømmen er.

 

Energiforbruk

En elbil drives av elektrisk strøm. Hvor klimavennlig en elbil er vil derfor avhenge av hvordan strømmen produseres. Dersom den drives av europeisk strøm, som både er produsert fra fornybare og fossile kilder, vil elbilen stå for flere ganger mindre utslipp enn det en fossilbil vil forårsake. Dette skyldes at en fossilbil brenner drivstoff for hver kilometer den kjører, i tillegg til at det slippes ut klimagasser i forbindelse med utvinning og raffinering av olje. Disse utslippene blir totalt sett høyere enn de forårsaket av strømproduksjonen som må til for å drive elbilen. I tillegg er den elektriske motoren mer energieffektiv enn en forbrenningsmotor, noe som vil si at en elbil bruker mindre energi per kilometer den kjører sammenlignet med en fossilbil.

 

…så er elbiler mer klimavennlige enn fossilbiler?

Ja! Dersom man ser på hele livsløpet til bilene vil elbilen være det mer klimavennlige alternativet. Det blir likevel feil å si at elbiler er direkte bra for klimaet. Til syvende og sist er en bil et produkt som medfører utslipp uavhengig av om den er elektrisk eller fossil. Å kjøpe en bil vil aldri være et mer klimavennlig alternativ enn å for eksempel sykle eller gå, men for de som er avhengige av å ha en bil kan det med trygghet sies at elbilen er det mest klimavennlige alternativet.

 

Test deg selv

Husker du alt du har lært i denne teksten?

Start quiz
Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Ikon for Creative Commons-lisens Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer