Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

El-sparkesykkelen som et fremkomstmiddel

28. januar, 2024
Bilde av El-Sparkesykler
Kilde: Transportøkonomisk Institutt

El-sparkesykler har gjennom de siste årene blitt et populært fremkomstmiddel å benytte seg av for mange nordmenn her til lands. Bedrifter som «Ryde», «Voi» og «Bolt» er blant de mest populære selskapene som tilbyr tjenesten til befolkningen. Selskapene har veldig mange el-sparkesykler i sitt inventar som blir leid ut til brukerne på daglig basis..

 

El-sparkesykkelen som fremkomstmiddel har falt i både god og dårlig smak hos mange, men en ting kanskje flere har lurt på er hvor sikkert fremkomstmiddelet egentlig er og hvordan påvirkning har disse syklene for klimaet?

 

Forskriftsendring – 2018

Tilbake i 2018 under Erna Solbergs regjering ble forskriften om krav til sykkel endret til å også inkludere små, elektrisk drevne kjøretøy. Her ble el-sparkesykler og andre elektrisk drevne kjøretøy for transport av én person likestilt med tråsykkelen i vegtrafikkloven.

 

Med forskriftsendringen i 2018 så ble det også vedtatt å implementere sikkerhetskrav på disse elektrisk drevne kjøretøyene for å forhindre eventuelle ulykker og skader som kan oppstå ved bruk av kjøretøyet. Disse kravene gikk på alt fra vekt og refleks på sykkelen til dens bredde og lengde.  

 

Etter at forskriftsendringene kom på plass i 2018 ble dørene for salg og utleie av el-sparkesykler i Norge åpnet og dermed startet også sparkesykkeltrenden i landet. I løpet av 2018 og 2019 begynte el-sparkesyklene å strømme inn i gatene og det var ikke et uvanlig syn å se parkerte sykler og ryttere ute i gatene med enten en privat eller leid sparkesykkel.

 

Les mer om forskriftsendringen her «(Lovdata.no).» 

 

Leie av El-Sparkesykkel

I 2019 startet flere selskaper opp i landet med utlån av el-sparkesykler til befolkningen. Dette ble raskt en trend for de yngre og mange benyttet seg av tjenesten. Gjennom utleie av el-sparkesykler ble det gjort mulig for alle å kjøre el-sparkesykler, uansett om man eide en selv eller ikke.

 

Selve prosessen for å leie seg en el-sparkesykkel i dag er veldig enkelt og intuitivt. Utleien skjer nemlig gjennom en app på telefonen hvor man bare skanner den fysiske QR-koden på sykkelen for å leie riktig sykkel, og dermed starter leien etter man har betalt. Det eneste kravet man må oppfylle for å leie en sykkel er å legge inn en betalingsmetode som vipps, kort, paypal, etc.

Bilde av Voi-Sparkesykler
Kilde: Twitter (Voi)

For å avslutte turen må man parkere sykkelen og avslutte turen på appen. Man kan parkere så og si overalt, så lenge man er innenfor et godkjent område bestemt av selskapet. Er man innenfor parkeringssonen kan man avslutte turen og betale, men er det slik at du er utenfor sonen må kjøre tilbake igjen for å få lov til å parkere.

 

Da du starter leien av en el-sparkesykkel betaler du som regel en fastsatt pris for å låse opp sykkelen og etter dette kan du starte kjøringen, du betaler også for hvert minutt du benytter deg av sykkelen. Selskapene har som regel forskjellige priser, men man kan forvente alt fra 2,50 kr til 4 kr pr minutt.

 

Det å leie seg en sykkel kan være et enkelt og morsomt valg for mange. Sykkelen kan være en fin måte å komme seg fra A til B på en hurtig tid, men et overforbruk av denne tjenesten kan også være økonomisk dyrt for brukeren. Det skal sies at EL-Sparkesykkel tilbudet kan i mange  tilfeller være både billigere og kjappere enn annen tilgjengelig  kollektivtransport i ditt område.

 

Klimaavtrykk

Flere av selskapene som driver med utleie av elektriske sparkesykler fremviser og markedsfører innhold på deres nettsider at bruken av deres elektriske sparkesykler er miljøvennlig og har en positiv innvirkning for klimaet. En studie fra Statsuniversitet i Nord-Carolina og MIT Technology Review i USA har derimot forsket på dette, og funnet ut at el-sparkesyklene ikke er like miljøvennlig som mange skulle tro.

 

Etter forskerne bak studien har gjennomgått forskjellig data om utslipp fra produksjon, frakt, lading, innsamling og utkjøring. Så fant de til slutt ut at sparkesykkelen hadde mer utslipp enn en dieselbuss med mange passasjerer. 

 

En elektrisk sparkesykkel produserer ca. 200 g karbondioksid per engelsk mil, som tilsvarer 1,6 kilometer.  I motsetning til en personbil som  produserer rundt 415 gram på lik lengde. Dette betyr fortsatt at sparkesykkelen slår personbilen med rundt 50% mindre CO2 utslipp, men tallet kunne ha vært betraktelig lavere om det ikke hadde vært for levetiden til sykkelen.

 

En av hovedgrunnene til at el-sparkesykkelen har et såpass høyt klimaavtrykk er at den har en relativt kort levetid. Mange sykler blir fort ødelagt ved bruk og dermed blir klimaavtrykket fra produksjonen av nye sykler, samt frakt veldig mye høyere enn først antatt. Dette endrer derfor regnestykket og utslippet du faktisk sparer når du kjører sykkelen er betraktelig mindre.

 

Tilbake i 2019/2020 var også mye av utslippene til syklene relatert til innsamling og utkjøring. Ved kvelden var det normalt at selskapene hentet inn syklene for vedlikehold, service og skiftning av f.eks. batteri. Servicen ble som regel ikke gjennomført på gaten, så dermed ble mye av utslippene til sykkelen transport til og fra verkstedet, men i nyere tid har flere selskaper lansert sine egne løsninger på å redusere utslippet sitt som har fungert mye bedre i praksis enn deres tidligere prosedyrer. Her har selskaper som Voi og Tier kommet med for eksempel deres egne batteriløsninger som har gitt gode resultater.

 

I tillegg til dette har også selskapet «Tier» annonsert at de har blitt klimanøytrale siden 2020 gjennom gjenbruk av batterier og deler, grønn energi i bygg og batteri, samt endring av sykkel designet for å forlenge livsløpet til sykkelen. Med disse løsningene på plass blir utslippene fra el-sparkesykkelen betraktelig mindre, og dermed sparer vi CO2 ved bruk også.

 

Forskriftsendring – 2022

4 år etter Solbergs regjering endret forskriften om krav til sykkel for å inkludere små elektrisk drevne kjøretøy for én person, så blir forskriften endret igjen i 2022 av Støres regjering for å stramme inn på regelverket og sikkerheten rundt sykkelen. Å kjøre en elektrisk sparkesykkel er for mange gøy, noe nytt og ikke minst annerledes og spennende. Dessverre siden dens ankomst så har flere personskader oppstått, som igjen har satt et enda større fokus på sikkerheten rundt sykkelen og ikke minst til sjåføren og forbipasserende.

 

På grunnlag av disse utfordringene ble reglene strammet enda mer inn i 2022 da enda en ny forskriftsendring ble vedtatt. I den oppdaterte forskriftsendringen ble alle el-sparkesykler omklassifisert til «Liten elektrisk motorvogn» istedenfor dens tidligere klassifisering som var «Elektrisk drivende kjøretøy». 

 

I tillegg til denne klassifiseringen, kom det også en rekke nye bruksregler for el-sparkesykkelen. Her ble det vedtatt blant annet en promillegrense i likhet med personbil (0.2), en aldersgrense på 12 år, hjelmpåbud og mer. Ved innføringen av disse reglene ble sjåføren gitt mye mer ansvar rundt bruken av sykkelen i håp om at de ville tenke seg mer om når de kjører og valgene man tar når man er ute i trafikken.

 

I tillegg til omklassifiseringen, de nye bruksreglene og oppdatert sikkerhet ble det også vedtatt at alle kommuner skulle selv få makt til å regulere utleie bruken av el-sparkesykler innenfor deres egen kommune slik at dette kunne bli tettere oppfulgt og at nødvendige regler ble implementert hvor det trengtes.

 

Etter denne endringen har kommet på plass så har allerede flere kommuner som Oslo, Trondheim og Bergen satt på plass utleietillatelser og sine egne reguleringer på hvordan el-sparkesykkelutleien skal foregå. Tillatelsen gir kun lov til et par selskaper om gangen til å leie ut sykler og i tillatelsen er det også spesifisert hvor mange sykler som er lov til å bli leid ut og plassert i de forskjellige bydelene.

 

Ønsker du å lese mer om forskriftsendringen i 2022 finner man den her (lovdata.no).

 

Er El-Sparkesykkelen et bra fremkomstmiddel?

El-sparkesykkelen i seg selv har et godt potensial til å være et supert fremkomstmiddel innenfor kategorien mikro-mobilitet. Sykkelen gir gode muligheter til sine brukere til å komme seg fra A til B på en morsom og rask måte, men samtidig drar den også med seg en rekke forskjellige utfordringer innenfor utslipp og sikkerhet.

Kilde: Statens Vegvesen

 

Fremkomstmiddelet til nå har hatt mange positive og negative sider ved seg. Mye av problemstillingene til el-sparkesykkelens utslipp går ut på dens levetid, produksjon & frakt, lading av batteri etc. Som har vist seg til å være høyere enn først antatt, men her har også selskaper som f.eks: Tier, utmerket seg og vist at med et godt design og bruk av gode løsninger kan dette også være et meget klimavennlig produkt å ta bruk av.

 

I tillegg til utslippet så har også sikkerheten rundt sykkelen blitt mye diskutert i media og på Stortinget. Helt siden dens ankomst har utfordringer som uforsvarlig kjøring og feilparkering oppstått. Med den nye forskriftsendringen som regjeringen har implementert i 2022, har mange nye regler blitt satt på plass og det har blitt betraktelig mye strengere å ta bruk av en el-sparkesykkel.

 

Det har også vært flere saker i media de siste årene om sjåfører som tar bruk av sykkelen på en uforsvarlig måte, men forhåpentligvis vil det med nye regler på plass bli en reduksjon av både personskader hos sjåfør og forbipasserende, samt tryggere å ferdes med dette fremkomstmiddelet. Derfor oppfordrer vi deg som sjåfør til å følge reglene så tett som overhodet mulig slik at du kan bidra til et trafikksikkert samfunn.

 

Klarer man å opprettholde bruksreglene, kjøre sikkert og samtidig bevare sykkelen i en lengre periode så kan El-sparkesykkelen være uten tvil et godt fremkomstmiddel å benytte seg av og et godt steg mot det grønne skiftet. 

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Ikon for Creative Commons-lisens Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer