Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Global oppvarming

5. juli, 2021
iStock_000017682962_Full
©iStock.com/Sasha Radosavljevic

Klimaforskere ser at gjennomsnittstemperaturen på jorden stadig øker. Er dette et problem? I så fall, hvem har skylden? Er det oss mennesker, naturlige prosesser eller rett og slett en kombinasjon? Det skal vi nå prøve å finne svar på.

 

Når vi snakker om global oppvarming mener vi den stadig økende stigningen i jordas gjennomsnittstemperatur. Noen forskere mener at global oppvarming kan ha en sammenheng med forandring i solaktiviteten. Dette kommer av at økt solaktivitet kan føre til mindre kosmisk strålingPartikler som stammer fra en kilde utenfor jorden og som treffer jordatmosfæren med høy hastighet., som kan forårsake mindre skydannelse. Skyer reflekterer mye av solenergien som treffer dem slik at mindre energi blir absorbert og varmer opp jorda. Mindre skydannelse alene kan derimot ikke ha skylden for at gjennomsnittstemperaturen øker med en hel grad og fortsatt ser ut til å stige (Samset 2011).

 

Jordas gjennomsnittstemperatur har aldri vært på et fastsatt nivå. Jordas historie er preget av en rekke istider og hetebølger, og dette tyder på at det har vært en kraftig variasjon i gjennomsnittstemperaturen. Noen mener derfor at den globale oppvarmingen vi ser i dag er en naturlig prosess som vi mennesker ikke kan gjøre noe med. FNs klimapanel hevder derimot at det er 95 % sannsynlig at mesteparten av den globale oppvarmingen vi har sett de siste tiårene skyldes menneskelig aktivitet (Miljødirektoratet, 2014).

 

Hvor mye av klimaendringene som er menneskeskapt og hvor mye som skyldes solaktivitet og andre naturfenomener er det umulig å si helt sikkert. Dette kaller vi usikker kunnskap, og vi kan ikke sette to streker under svaret. Det er stor usikkerhet om hvor mye menneskelig aktivitet påvirker klimaet og om konsekvensene dette vil gi. All vitenskap om naturfenomener vil alltid ha en liten eller større grad av usikkerhet, noe som kan være vanskelig når man skal ta gode beslutninger, for eksempel om miljø.

 

De fleste miljøforskerne sier seg likevel enige i at mennesket er med på å skape global oppvarming og økt drivhuseffekt. Det ser altså ut til å være vårt store utslipp av klimagasser som skaper denne faretruende oppvarmingen. Mengden CO2-utslipp har økt betraktelig de siste årene. Hvis vi i dag kuttet alt CO2-utslipp ville det tatt over 100 år før mengden CO2 i luften var tilbake på et normalt nivå. Det er viktig å merke seg at CO2 ikke er den eneste klimagassen som fører til global oppvarming. Metangass og vanndamp er større bidragsytere, men CO2 er det eneste utslippet vi kan kontrollere. Reduksjon av klimagassutslipp er en av dagens største klimautfordringer.

 

For å lese mer om global oppvarming, kan du se på sakene under:

 

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Ikon for Creative Commons-lisens Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer