Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Innholdsfortegnelse
Kompetansemål

Utfordringer fra fossilt til fornybart

7. juli, 2020
Kullkraft. Foto: Flickr.com/edwhitaker (CC BY-NC-SA 2.0)
«Coal Power»
Foto: Flickr.com/edwhitaker
(CC BY-NC-SA 2.0)

Miljøvennlig og fornybar energiproduksjon er et av de viktigste tiltakene for å bekjempe klimaendringene. Energiproduksjon basert på kull står for over en tredjedel av den totale energiproduksjonen i verden, og slipper ut enorme mengder CO2 i atmosfæren hvert år. Samtidig er ikke kull den billigste energikilden i verden, og langt i fra den mest energieffektive. Fortsatt benyttes kullkraft mange steder i den rike delen av verden, men heldigvis satser stadig flere av de rike landene fornybart. Etter hvert som utviklingslandene har fått høyere økonomisk vekst, har større andel av befolkningen fått tilgang på strøm. Mange av disse landene satser på fossil energiproduksjon. Hvorfor er det slik, og hvorfor er det så vanskelig å gå over til fornybare energikilder?

 

Både Kina, India og USA er store kullkraftforbrukere i dag. Kina står for omtrent halvparten av dagens kullbaserte energiproduksjon, og har i likhet med India planer om å satse mer på kullkraft de neste årene. Det samme har mange andre fattige land. Dette er dårlig likt av miljøentusiaster, som krever tilrettelegging for at de fattige landene enklere skal satse fornybart. For bærekraftig utvikling trengs det satsing fornybart, men samtidig er det viktig å understreke at både energibehovet og tilgangen på fornybare energikilder er helt annerledes i den tredje verden. I land der hundre millioner mennesker mangler tilgang på strøm, vil prioriteringene til myndighetene i første omgang være å sørge for at hele befolkningen har tilgang på strøm. Likevel har mange kullnasjoner et stort potensiale for sol- eller vindkraft, og kull er ikke billigst. Hvorfor er det da ingen satsing på fornybar energi?

 

Her blir en solkoker brukt til å varme opp vann i Nepal. ©iStock.com/0shi
Her blir en solkoker brukt til å varme opp vann i Nepal.
©iStock.com/0shi

Utbygging av et fornybart kraftsystem med et godt strømnett krever tid og penger. Langsiktig kan fornybar energiproduksjon bli lønnsommere enn fossil, men kortsiktig ville omlegging av et helt kraftsystem blitt en dyr og tidkrevende prosess. Fattige land har dessverre ikke nok ressurser eller penger til å prioritere dette. Et annet problem med sol- og vindkraft er mangelen på regulerbar kraft. Verken sol- eller vindkraft kan reguleres etter behov. Strømproduksjonen vil derfor være problematisk i perioder med lite vind eller sol. Ved hjelp av vannkraft kan vi lagre vindenergi, og Norge kan dermed være med på å løse problemet med uregulerbar kraft i Europa. Les mer om hvordan vi kan gjøre uregulerbar kraft regulerbar her (pumpekraft).

 

Samtidig har fornybar kraft vært med på å øke tilgangen på strøm i den tredje verden. Mange innbyggere i Afrika, Sør-Amerika og Asia har ikke tilgang på strøm, noe som gjør hverdagen svært utfordrende. Flere hjelpeorganisasjoner arbeider med prosjekter der fattige får små solcellepanel på taket som kan produsere strøm på dagtid. Tilgangen på strøm kan utgjøre en enorm forskjell, og kan være første skritt ut av fattigdommen. På denne måten kan innbyggerne få tilgang på strøm, uten at det trengs utbygging av et kraftsystem. Myndighetene kan dermed satse større på fornybar kraft, og både kortsiktig og langsiktig kan fornybar strøm være med på å forbedre strømsituasjonen i mange fattige land.

 

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer