Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Elektrifisering av sokkelen

5. juli, 2021
Oljeplattform
©iStock.com/Tomasz Wyszołmirski

I midten av mai 2014 ble det kjent at Stortinget hadde vedtatt full elektrifisering av Utsirahøyden. Norge skal altså legge kabler som skal frakte fornybar strøm fra norsk vannkraft til en oljeplattform. Mange miljøaktivister jublet for seieren, og mener dette er et stort steg i retningen mot en mer klimavennlig oljeindustri. Likevel var det mange som ble skuffet over dette vedtaket, og mener at elektrifisering er en dårlig idé på mange ulike områder. Forventet utbyggingsstart er 2019, og i 2022 skal Utsira få all elektrisitet fra norsk, fornybar strøm. Planen er at dette skal kutte en del av utslippene i Norge, men er elektrifisering av sokkelen et godt klimatiltak?

 

De viktigste argumentene for en elektrifisering av den norske sokkelen er at dette kommer til å redusere Norges utslipp. Det er nå oljebransjens tur til å ta sin del av ansvaret, og til å være med på klimadugnaden. Norges aller største utslippskilde er petroleumsindustrien, og oljeindustrien er årsaken til at utslippene ikke har gått ned de siste årene, noe som gjør det naturlig å kutte utslipp herfra. Plattformene slipper ut enorme mengder CO2. Blant annet slipper en av Norges største plattformer, Oseberg, ut omtrent 1 million tonn CO2 årlig. Dette tilsvarer hele Oslo kommunes totale utslipp. Å elektrifisere denne plattformen vil naturligvis være meget enklere enn å kutte hele Oslos utslipp, og tilhengere av dette vedtaket hevder elektrifisering av den norske sokkelen derfor vil være et svært effektivt klimatiltak.

 

Samtidig er det mange som mener elektrifisering av sokkelen ikke er et godt klimatiltak. Klimagassutslippene fra plattformene skyldes at plattformene har små gasskraftverk som produserer strøm og varme. Ved å fjerne disse kraftverkene og forsyne plattformene med fornybar strøm fra land, reduseres utslippene, men gassen som før ble brent på plattformene vil mest sannsynlig eksporteres i rørledning til utlandet og brennes der. Olje og gass brent på norsk sokkel registreres som norske utslipp, og er årsaken til at en eventuell elektrifisering kan føre til nedgang i utslippene.  Men utslippene fra sluttforbrenningen registreres i landet der det brennes. Selv om norske utslipp muligens reduseres, vil altså ikke elektrifisering utgjøre en forskjell globalt. I tillegg er det viktig å poengtere at 95 % av utslippene fra petroleumsindustrien skyldes sluttforbrenningForbrenning av det ferdige olje- eller gassproduktet. av olje og gass, mens de resterende prosentene kommer fra produksjon. Elektrifisering vil derfor sannsynligvis utgjøre lite i klimaregnskapet. Et annet problem ved elektrifisering er at en stor del av den norske, fornybare elektrisiteten er nødt til å gå til plattformene. Dersom oljebransjen skal kreve fornybar energi fra norske vannmagasin for å produsere fossilt brensel, får vi ikke lenger eksportert like mye fornybar kraft. Dette fører til at de europeiske landene som vanligvis får fornybar strøm, er nødt til å kompensere dette med å øke deres energiproduksjon fra kull. Dermed kan utslippene øke i disse landene.

 

På den ene siden er det altså bra at man kutter utslipp i petroleumsindustrien ved å elektrifisere sokkelen. På den andre siden er det viktig å vurdere om det er klimavennlig med tanke på globale utslipp. Tilhengerne av elektrifisering mener vi burde gripe denne sjansen til å gjøre oljeindustrien mer miljøvennlig. Norge har lenge vært regnet som et miljøsvin i internasjonal sammenheng, og det er derfor viktig at vi gjør det vi kan for å kutte utslippene våre. Da må vi vise at vi er villige til å gjøre det vi kan for å oppnå togradersmålet, og elektrifisering av sokkelen kan derfor være et godt miljøtiltak.

 

Det er ingen tvil om at elektrifisering av sokkelen både har positive og negative sider, og at dette er et kontroversielt tema. Elektrifisering bør ikke gå utover den norske kraftindustrien, men det er også viktig å kutte utslipp der det finnes muligheter for å kutte. Det kommer til å ta svært lang tid før den norske sokkelen er elektrifisert, og tiden vil vise om dette er noe Norge kommer til å satse på videre. Internasjonalt bør Norge vise at miljø er et sentralt tema for oss, men dersom det viser seg at utslippene ikke reduseres av elektrifisering, er det viktig å finne andre løsninger som kan gjøre petroleumsbransjen mer miljøvennlig.

 

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Ikon for Creative Commons-lisens Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer