Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Innholdsfortegnelse
Kompetansemål

Fysikk 1 – fasit

16. august, 2016

Nedenfor vil du finne fasiten for regneoppgavene i fysikk 1, sortert etter nivå.

Nivå 1

Oppgave 1.1
a) a = v-v0  / t
100 km/h = 27,8 m/s.
(27,8 m/s – 0 m/s)/(3,7 s) = 7,5 m/s2

b) s= v0t + ½ at^2
½ *7,5 m/s2 * (3,7 s)2 = 51. 3 m

c) Newtons 2 lov : F = m*a = 1235* 7,5 m/s2
d)  G= m*g =12115.35N
e) kraften fra veien på bilen, friksjonskraften (fra veien på hjulet) luftmotstanden (fra luften på bilen)

 

Oppgave 1.2
a) 2 m3/s / MW * 4000 MW = 8000 m3/s

 

Oppgave 1.3
a) Man trenger 4 vanlige lyspærer for å få en levetid på 10 000 timer: 2 500 h * 4 = 10 000 h
60 W * 4 * 2 500 h = 600 000 Wh = 600 kWh
11 W * 10 000 h = 110 000 Wh = 110 kWh
600 kWh – 110 kWh = 490 kWh
b) eksempel: Personen har 3 lyspærer på rommet sitt.
Forbruk med vanlig pære: 600kWh *3 = 1800kWh
Forbruk med sparepære: 110kWh*3 = 330 kWh
c) 1800 kWh* 0.84 kr/ kWh + 12*5= 1572 kr
330 kWh*0,84 + 50*3= 427.2 kr
1144.8 kr

 

Oppgave 1.4
Formel: Virkningsgrad = nyttig energi / tilført energi * 100%
2,3 MW : 4,8 MW = 0,48 * 100 = 48%

 

Oppgave 1.5
a) 150 m3/s * 60 s/min * 60 min/time * 6 t =    3 240 000 m3 = 3,24 mill m3

b) Formel: Ep = m * g * h
3 240 000 m3 vann = 3 240 000 000 dm3 = 3 240 000 000 liter
1 liter vann = 1 kg
3 240 000 000 kg * 9,6 N/kg * 300 m =  9 331 200 000 J = 9,3 GJ

d) fordi du har en mye større økning enn 20 % hvis du selger vannet til rett tid.

 

Oppgave 1.6
a) 65K* 1 kg* 4. 1813 ( kj/g*K) = 271.78 kj
271784j / 3,6 *10 ^6 j = 0.07549 kWh
0.07549 kWh*84 øre = 6.31 øre / kg = 6.31 øre/ L
6.31* 200= 1268øre= 12,68 kr
b)  60K* 1 kg * 4. 1813 ( kj/g*K) = 250,878kj.
250878j/3,6*10^6j = 0.0696 kWh
0.0696 kWh * 84 øre = 5. 85 øre/ kg = 5. 85 øre / L
5.85*200 = 1170 øre= 11,7 kr.
12,68 kr – 11,7 kr = 98 øre.
c) 0.98* 365 = 357.7 kr

Nivå 2

Oppgave 2.1
a) For å regne ut dette må du vite tre ting:
1) vikrkningsgraden på varmepumpen
2) Varmetapet til huset
3) Utetemperaturen
4) størrelsen på huset.
1,5W* ( 21-0)grader*200m2 / 3 = 2100W
2100*24h = 50,4kW
b) 1W*21 grader*200m2/3* 24 = 33,6kW
c) Vi har ikke tatt høyde for varmeenergi fra personer, lys og annet elektrisk utstyr som befinner seg i ett hus.
d) I løpet av en dag med temperatur 21 grader vil du bruke 50,4 kW*0,84 øre = 42,33 kr
e) I løpet av en dag med innetemperatur på 20 grader vil du bruke 1W*20 grader*200m2/ 3* 24 h= 32 kW
32* 0,84= 26,88 kr
42,33-26,88= 15,45
Du vil altså spare 15,45 kr hver dag.15,45 kr*365 = 5639 kr. I løpet av et år vil du spare 5639 kr.
d) Ved å øke temperaturen bruker man mer strøm og da forsvinner effekten av at pumpen produserer 3* så mye som den bruker.

 

Oppgave 2.2
Utregningsforklaring:

http://www.vindportalen.no/Vindportalen/Vindkraft/Vind-fysikk/Vindenergi/Regneeksempler2 

http://ungenergi.no/energikilder/vindkraft/fysikk-energi-og-effekt-i-vinden/

a) Formel: m = ρ * A * V
A = π*r2 = π*352 ≈ 3850 m2
m = 1,2 kg/m3 * 3850 m2 * 13 m/s ≈ 60 000 kg/s
b) Formel: Ek = ½ * m * V2
Ek = ½ * 60 000 kg/s * 132 m/s = 5 070 000 J/s =  5,07 MW
5,07 MW * 0,45 ≈ 2,3 MW

 

Oppgave 2.3
a) π*r2   A = π*92 = 251,2*854 = 1025 kg/m34,5 m2
FASIT MANGLER

 

Oppgave 2.4
Parallellkobling. Fordi hvis det ene lyset går, så går ikke de andre.

 

Oppgave 2.5
a) h=500 m
t=24*60*60 s = 86 400 s
g= 9, 81 m/s2
m= 150 000 tonn = 150 000 000 kg
P=W/t
W=Fs, F=G og s=h, dermed blir W=mgh
W=150 000 000 kg*9, 81 m/s2*500 m
W=735 750 000 000 000 0 J
P=735 750 000 000 000 0 J/86 400 s
P= 8 515 625 W = 8, 5 MW
b) Kraftverket har en effekt som er < 10 MW. Dermed er det et småskala kraftverk.
c) 8 500 kW*365*24 = 74 460 000 kWh per år
74 460 000 kWh/25 000 kWh = 2978, 4 hus per år
d) 1 kWh = 3 600 000 J
74 460 000 kWh*3, 6*10^6 = 2,7*10^14 J = 270 TJ
Hvis du oppdager noen feil o.l. setter vi stor pris på at du tar kontakt med oss via post@ungenergi.no

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer