Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Smarte nett og husholdninger

25. juni, 2018
©iStock.com/ZU_09
Foto: ©iStock.com/ZU_09

Smarte nett er mer enn bare kraftnettet, det omhandler hele kraftsystemet. Systemet skal utnytte toveiskommunikasjon og kunne styre alle anlegg og apparater som er koblet til dets nettverk via internett. Man kan kalle smarte nett en slags sammensmelting av kraftnett og internett, hvor man får all funksjonalitet fra internett inn i kraftsystemet.

 

Smarte nett vil bli framtidens kraftnett og dets hensikt er å utnytte, styre og lagre energien vår på en bedre måte.

Sammendrag

Smarte nett omhandler ikke bare kraftnettet, men hele kraftsystemet. Systemet skal utnytte toveiskommunikasjon og styre anlegg og apparater via internett. Komponenter og anlegg vil overvåkes og fjernstyres, info om anlegget blir mer tilgjengelig, vedlikehold og reparasjoner blir lettere, målinger blir avlest og sendt til nettselskapet selv og strømprisen blir helt nøyaktig. Nettselskapet får mer kontroll over kraftsystemet så de kan drive det mer effektivt. Kunden får også mer oversikt over sitt eget strømforbruk. Smarte nett vil utnytte, styre og lagre energien vår på en bedre måte.

 

Dagens kraftnett ble bygget for mellom 80-120 år siden og nye måter å lage og bruke strøm på krever en oppdatering. Vi har to forskjellige kraftnett, transmisjonsnettet som overfører strøm fra landsdel til landsdel, og distribusjonsnettet som overfører strøm ut til forbrukerene. Per dags dato er transmisjonsnettet «smart», mens distribusjonsnettet trenger en oppgradering.

 

Det stilles spørsmål ved personsikkerhet og sikkerhet for systemet. Noen er redd for mye overvåking og risiko for hacking. Sikkerhet må håndteres ordentlig før en installerer de nye målerne.Utviklingen så vidt startet, men utbyggingen må planlegges. Forskriftene, pengene og teknologien er der, det er bare planlegging og enda litt forskning som mangler. Vi står ovenfor en global miljøkrise og behovet for energi vil øke i fremtiden, smarte nett vil kutte både klimagassutslippene og strømutgiftene våre. Miljø, forsyningssikkerhet og økonomi er driverne til utviklingen av smarte nett.  

Hvordan fungerer smarte nett?

Komponenter og anlegg i strømnettet vil overvåkes og fjernstyres. Dette vil gi bedre informasjon om anleggets tilstand og funksjonsevne. Slik blir det lettere og raskere å vedlikeholde nettet og reparere det ved eventuelle feil.

 

Måleren i sikringsskapet leser selv av målingene og sender dem automatisk til nettselskapet. I dag må kunden lese av måleren sin selv en gang i kvartalet, og avregningen er basert på avtaletype. Ved hjelp av smarte målere blir avlesingen mer nøyaktig. Kunden betaler kun for den strømmen han har brukt, basert på strømprisen slik den var da strømmen ble brukt.

 

Når en husstand har en smart strømmåler og elektriske apparater med en IP-adresse, vil måleren kunne hente ut informasjon om strømprisen. Apparatene vil kunne ha innstillinger for kun å skru seg på automatisk når strømprisen er på ideelle nivå.

 

Med smarte nett får nettselskapet mer kontroll over kraftsystemet, slik at de kan drive det mer effektivt og på billigst mulig måte. De vil få muligheten til å justere hvor mange som bruker strøm samtidig og fordele dette forbruket jevnt utover. Da trengs det ikke like stor kapasitet i kraftnettet og man behøver ikke investere like mye i store, tykke ledninger. Det blir det samme som veitrafikk: vi trenger ikke en kjempestor motorvei hvis folk drar inn til byen på forskjellige tider.

 

Nettselskapet får i tillegg mer oversikt over sammenhengen mellom forskjellige faktorer som er avgjørende for at nettet skal fungere på best mulig måte. De vil kunne regulere samspill mellom produksjon og forbruk, fordi strøm må produseres akkurat når du bruker den. Da får de produsert strøm akkurat når du trenger den. Per i dag baseres dette på statistikk.

 

Kunden får også god oversikt over forbruket sitt, og kan lettere regulere det selv. I dag er man gjerne ikke klar over hvor mye strøm man bruker før man får regningen. Med smarte nett kan man få oversikt hele tiden. Denne informasjonen vil hjelpe oss å bruke mindre energi, og å bruke energi mer effektivt.

Hvorfor utvikle smarte nett?

Dagens kraftnett ble bygget mellom 80-120 år siden. Nye måter å lage og bruke strøm på krever en oppdatering av kraftnettet.

 

Vi har to forskjellige kraftnett, transmisjonsnettet med høy spenning som overfører strøm fra landsdel til landsdel, og distribusjonsnettet som overfører strøm med lavere spenning ut til forbrukerene. Per dags dato er transmisjonsnettet «smart». Der har Statnett full oversikt over hva som foregår. Distribusjonsnettet som leverer strøm til oss forbrukere, har verken informasjon eller oversikt. Det er altså her det trengs en oppgradering.

 

Oppgraderingen vil gi oss bedre oversikt og hjelp til å redusere og effektivisere forbruket. Dette vil gjøre at behovet for energi per husstand blir mindre, noe som kutter ned på både klimagassutslippene og strømutgiftene våre.

 

Alt dette er positivt for oss, særlig fordi vi står ovenfor en global miljøkrise, og fordi man mener at behovet for energi vil øke i fremtiden. En kan derfor si at driverne til utviklingen av smarte nett er miljø, forsyningssikkerhet og økonomi.

Utfordringer med smarte nett

Fordelene med det smarte nettet er mange, men som så mye annet har også dette en bakdel: kostnadene. Å oppgradere kraftnettet i Norge og å installere nye målere i alle husstander vil bli utrolig dyrt. Spørsmålet er da om det å installere det nye kraftnettet vil gi samfunnsmessige gevinster tilbake. «Ja,» mener NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), som presenterte forskriftet om at innen 2019 skal alle Norges omtrent 2,2 millioner husstander ha installert nye målingsapparater.

 

Kostnadene for de nye apparatene vil belaste kundene med 200-300 kr ekstra på nettleien per år i en tiårsperiode.

 

Videre stilles det spørsmål ved personsikkerhet og sikkerhet for systemet. Enkelte mennesker synes elektromagnetisk stråling er ubehagelig, noen plages av det. Disse menneskene må det tas hensyn til når det installeres smarte målere i norske hjem. Kanskje kan man la være å installere nye målere hos dem, eller eventuelt komme med andre alternative løsninger Noen er redd for at dersom kraftnettet blir som internett vil det bli for mye overvåking og stor risiko for hacking av energisystemet. Sikkerhet må håndteres ordentlig før en installerer de nye målerne.

 

Ikke alle er like fornøyde med teknologiske framskritt. At apparatene får IP-adresser og kommuniserer med hverandre uten manuell hjelp kan være skremmende. Man kan føle at man mister kontroll over teknologien i husstandene sine.

Hvor langt har man kommet?

Noen få har på eget initiativ fått smarte målere hjemme hos seg, i tillegg til bedrifter med høye strømforbruk. I følge europakommisjonen har boliger i Europa med nye målere redusert forbruket sitt med rundt ti prosent.

 

Utviklingen har med andre ord startet, men bare så vidt, smarte nett er ikke særlig utbredt enda. Utrullingen av smarte nett må planlegges nøye. Forskriftene om at vi skal få dem installert, pengene og teknologien er der, det er bare planlegging og enda litt forskning som mangler.

 

Med smarte nett er mye IKT involvert. Dette krever mye forskning, særlig på dette området. Apparater må kunne kommunisere med hverandre. Utfordringen er ikke teknologien, men å få teknologiske apparater til å kommunisere godt nok.

 

Internasjonalt må det lages standarder for systemet, slik at alle slags målere kan fungere opp mot nettet, slik som alle datamaskiner og Apple-produkter uansett nettleser er knyttet til internett. Dette jobbes det med i EU.

 

I Norge foregår det noen demonstrasjonsprosjekt om smarte nett. Vil du lese mer om dem, klikk på linkene under.

Film om smarte nett

 


(Film vist med tillatelse fra smartgrids.no)

 

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer