Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Innholdsfortegnelse
Kompetansemål

Med moder jord i våre hender

27. juni, 2018
Earth
©iStock.com/yaruta

Verden står ovenfor en klimakrise, en krise de aller fleste er enige om at menneskeheten har skylden i. Menneskeskapt eller ikke er det er uansett vi som må gjøre noe med klimakrisen, men hva?

 

Å løse krisen vi står ovenfor, er en så stor oppgave at det ikke er nok bare å vite hva en skal gjøre. Det kreves i tillegg et ønske om å gjøre, og dette ønsket må komme fra flertallet.

 

Vi vet at det er reduksjon i klimagassutslipp som må til. CO2 er den klimagassen vi kan kontrollere utslippet av, og er dermed den gassen som står i fokus. Det menneskeskapte CO2-utslippet kommer først og fremst fra forbrenning av fossile brensler. Derfor er det viktig å erstatte bruken av fossile brensler med noe tilsvarende, og da er elektrisitet fra fornybare energikilder et godt alternativ.

 

Norge er egentlig ikke noen versting når det kommer til CO2-utslipp, ikke direkte i hvert fall. Vi dekker store deler av vårt energiforbruk ved hjelp av vannkraft og noe vindkraft. Klimagassutslippet i Norge kommer i hovedsak fra bilkjøring og reising med fly. Det vi ikke må glemme, er at på toppen av alt dette er Norge en stor eksportør av olje og bidrar derfor indirekte til betydelige mengder klimagassutslipp. Tar man med disse utslippene, havner Norge på tredjeplass over størst utslipp per innbygger!

Fornybart en erstatter for olje?

Kan Norge i framtiden bidra som energieksportør på andre måter enn i dag? Ifølge Bellona er 80 % av verdens energiforbruk per dags dato basert på fossile energikilder som olje, kull og gass. Kanskje kan Norge, ved å installere mer fornybar teknologi, selge overskudd av kraft til utlandet som en erstatter for olje? Etterspørselen etter energi vil bli større i fremtiden sies det, så en satsning på fornybar teknologi vil uansett være viktig også i Norge.

 

Boka Mellom klima og komfort – utfordringer for en bærekraftig energiutvikling presenterer tre mulige løsninger på klimakrisen.

  1. Erstatningslinja, å utnytte mulighetene for å erstatte fossile med nye, fornybare energikilder.
  2. Effektiviseringslinja, redusering av klimagassutslippene gjennom mindre behov for energi.
  3. Kontinuitetslinja, å øke bruken av olje og gass samtidig som det satses på rensing og lagring av CO2.

En kombinasjon av disse tre løsningene vil kanskje være veien å gå?

Gulrot og pisk

Hvem skal man så overlate ansvaret til? Skal det være opp til enkeltpersoner eller politikere å stoppe global oppvarming? Det er kanskje ikke vanskelig å tenke seg til at det mest effektive vil være å bruke politikere. For å kunne redusere klimagassutslippene må hele verden samarbeide. Garantien for at alle bidrar, inntreffer lettest med hjelp fra verdens politikere.

 

Med det såkalte gulrot og pisk-prinsippet vil politikerne mest sannsynlig lykkes. Å stoppe global oppvarming handler om å endre folks vaner, eller uvaner om du vil. Dette kan gjøres enten ved å friste folk gjennom gevinster, eller å tvinge folk gjennom påbud. Gevinst ved at du med på kjøpet av en elbil får fri tilgang i kollektivfeltet og mange flere fordeler. Påbud gjennom kommende byggeforskrifter som sier at i nye hus skal deler av oppvarming til boligen komme fra fornybare energikilder.

 

Tilrettelegging er kanskje det aller viktigste, la folk ta de rette valgene selv. Du kan selv tenke deg det er mer populært hvis kommunen lager gode sykkelveier slik at du vil parkere bilen og heller sykle, enn om kommunen skal gjøre det kjipt for deg å være bilist ved å sette opp bomstasjoner, og på denne måten «oppfordre» deg til å sykle. Som boka Mellom klima og komfort så fint påpeker, moralske pekefingre utløser irritasjon og motstand.

 

I tillegg til tilrettelegging vil det å spre informasjon og skape forståelse være viktig. Forståelse for alvoret i klimakrisen. Forvirring og tvil rundt hva som er sant og ikke, og i hvilken grad ting er sant, er ikke uvanlig. I tillegg finnes det eksempler på at folk bruker miljøvennlig teknologi feil, og teknologien blir da kanskje sett på som dårlig uten at dette er tilfelle. F. eks. hvis folk i hus med vannbåren varme i gulv bruker tepper på gulvene sine, virker teppet isolerende og forhindrer varmesystemet i å oppnå sitt potensielle temperaturnivå.

Kan ikke alle likevel bidra og gode grunner til hvorfor

Men hvorfor skal det alltid være opp til de andre? Kan ikke alle bidra, det har sin fortjeneste både for deg og for andre. Ikke vent på at noen skal servere oss informasjon og tilrettelagte løsninger. Vent heller ikke på at politikerne skal stå frem som gode eksempler for oss, bli et selv, så blir det kanskje de som lærer av oss.

 

Har du tenkt på at det du gjør for miljøet, ofte gir gevinster til deg også? Mindre klimagassutslipp vil ikke bare stoppe global oppvarming, men føre til friskere og bedre luft i nærmiljøet ditt. Velger du å parkere bilen for å ta sykkelen fatt, kommer du deg i form og sparer penger i tillegg. Etter-isolering av boligen din eller innkjøp av varmepumpe vil også være lønnsomt for deg i det lange løp. Mange miljøtiltak har økonomiske fordeler. Så om miljø ikke er gode nok grunner for deg til å legge om til en mer miljøvennlig livsstil, tenkt på de økonomiske og helsemessige fortjenestene det gir deg. Ikke tenk at å stoppe global oppvarming kun vil ha betydning for atmosfæren vår eller generasjoner langt fram i tid, vi vil også kunne merke en forskjell. Glem ikke minst at dette er vårt ansvar, moder jord ligger i våre hender og det er bare vi som kan redde den.

 

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer