Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Innholdsfortegnelse
Kompetansemål

Fysikk: energi og effekt i vann

8. september, 2017

(Dette er fysikk 1-stoff)
Potensiell energi (Ep) forteller hvor stor mengde energi som er lagret i et objekt med masse (m) plassert en viss høyde (h) fra et referansepunkt. Jordas gravitasjonskraft vil da virke på denne massen, og vi tar derfor med tyngdeakselerasjonen (g). Vi får da denne sammenhengen.


Dette uttrykket kan brukes som en ganske grov forenkeling når en skal regne ut hvor mye energi en kan få omdannet i et vannkraftverk. En turbin gjør en konvertering fra mekanisk energi over til elektrisk energi. I denne prosessen vil det alltid være litt tap av energi i form av varme, friksjon og lyd. Til tross for dette, har dagens turbiner en virkningsgrad på godt over 95 %.


La oss se på hvordan vi kan relatere uttrykket for potensiell energi til den energien som blir omdannet i et vannkraftverk. Vannet som ligger i reservoaret har en viss masse (m). Vi velger utløpet fra turbinen som referansepunkt. Høyden h blir da fra utløpet av turbinen opp til vannkanten til reservoaret. Vi forenkler, og sier at tyngdens akselerasjon (g) er tilnærmet konstant lik 9.81 m/s2. Dette er illustrert i animasjonen under.

Illustrasjon: UngEnergi

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer
Et legemes mekaniske energi er summen av legemets bevegelses og potensielle energi. E= Ek + Ep = (1/2)mv2 + mgh  
Alt inneholder potensiell energi. Det er kreftene i bindingene mellom atomene som skaper denne energien. Energi kan ikke forsvinne, bare endre form. Når et legeme er i bevegelse ser vi at det har energi. Da må det også ha hatt energi før det kom i bevegelse. Det er denne energien vi snakker om når vi sier potensiell energi. Ofte snakker man om et legeme sin potensielle energi i tyngdefeltet, som regnes slik: Ep = mgh Hvor m er masse, g er tyngdens akselerasjon og h er høyden fra et gitt referansepunkt.